3 oktober 2015

SlackwareI have compiled a very useful (as I think) 64 bit kernel for Slackware 12.0 – 14.1 and/or all Slackware derivatives. For example Slax, Zenwalk and SlackEX. The kernel is compiled exactly the same way as Slackware’s latest kernel huge. “My” kernel 4.2.2-x86_64-exton has even more support for new hardware, etc. Kernel 4.2.2 is the latest stable kernel available from Kernel.org. Released 20150929.

What’s new in kernel 4.2?
One million new lines of code in kernel 4.2! (The biggest kernel release ever according to Linus Torvalds).

If you want to install my kernel in your Slackware 64 bit system, do this:

1. Download linux-kernel-4.2.2-x86_64-exton.txzmd5sum
2. Install it with the command installpkg linux-kernel-4.2.2-x86_64-exton.txz
(The kernel is packed just like Slackware’s original kernels so that everything ends up in the right place)
4. If necessary, change your Grub Legacy/Grub2 configuration
5. If you have an Nvidia graphics card in your computer, you may need to look over your files in /etc/modprobe.d before restarting the computer. That is remove the “blacklisting” of Nouveau’s kernel module in the appropriate files blacklist.conf and nvidia-installer-disable-nouveau.conf. With “my” kernel functions the Nouveau “free” driver works just fine.

NOTE: When you run the command installpkg linux-kernel-4.2.2-x86_64-exton.txz vmlinuz will be “created” in /boot. If you have /boot/vmlinuz already that file will be overwritten. In case you want to switch back to your old kernel you should make a backup of /boot/vmlinuz before you run the just mentioned command.

Restart your computer and enjoy!

exton-se-logo

1 oktober 2015

raspberry-logoNEWS 151001 ABOUT RaspEX
My first version of RaspEX is from 150318 and my second from 150706. I have now upgraded the whole system. RaspEX is a Linux ARM system for Raspberry Pi 2. It is based on Debian Jessie (Debian 8), Ubuntu Vivid Vervet (Ubuntu 15.04) and Linaro (Open Source software for ARM SoCs). In this new version (151001) I’ve installed Wicd Network Manager and added support for Adobe Flash in Chromium (so you can watch YouTube). I have also installed Samba and VNC4Server so you can connect to your Windows computers in your Home Network and/or control RaspEX on your Raspberry Pi 2 from your Windows computers with VNC Viewer and/or PuTTY (Telnet and SSH client).

Screenshot 1 – RaspEX connected to Windows via Samba

Screenshot 2 – RaspEX connected to Windows via PuTTy

Screenshot 3 – RaspEX “running on” Windows with VNC Viewer

About RaspEX
RaspEX is a full Linux Desktop system with LXDE (an extremely fast-performing and energy-saving desktop environment) and many other useful programs pre-installed. Chromium is used as Web Browser and Synaptic as Package Manager. You can use Samba and VNC4Server to connect to your Windows computers in your Home Network and/or control RaspEX on your Raspberry Pi 2 from your Windows computers with VNC Viewer and/or PuTTY (Telnet and SSH client). You can use Synaptic to install any extra packages you may need. For example LibreOffice. RaspEX uses Ubuntu’s software repositories so you can install thousands of extra packages if you want.

Why shall I use RaspEX?

Eight Operating Systems are recommended by Raspberrypi.org. Among them Noobs, Raspbian (Debian Wheezy) and Snappy Ubuntu Core. RaspEX is faster (“fast as lightning”), more useful and more fun to use. (In my opinion). One member on this site thought that running RaspEX was like running Raspberry on “steroids“.

About SSH, PuTTY, Samba, VNC4Server and VNC Viewer
SSH, Samba and VNC4Server are pre-installed in RaspEX Build 151001. You need to install PuTTy and and VNC Viewer in your Windows system if you want to connect to RaspEX/Raspberry Pi 2 from Windows the way the below slideshow shows. (Please read the developers information about how to configure PuTTy and VNC Viewer).

Watch this slideshow re. connections between RaspEX and Windows.

View the slide show

READ MORE….

Nomodeset from Svend Nielsen on Vimeo.

Upgrading av Elementary OS Luna t ill Elementary OS Freja

Elementary OS Freja bygger på Ubuntu 14.04 LTS , de nyaste kärnor har flyttat videoläge inställning till kärnan. Så all programmering av hårdvaran specifika klockhastigheter och register på grafikkortet händar i kärnan snarare än i X-drivaren när X-servern startar.
Detta gör det möjligt att ha hög upplösning snygg splash (boot) skärm och flimmer fria övergångar från boot splash till inloggningsskärmen. Tyvärr, på vissa Grafikkort kan detta inte fungerar ordentligt och du slutar med en svart skärm. När man läggar till nomodeset parametern instruerar det kärnan att inte läsa in video drivrutinerna och använda BIOS lägen i stället tills X är laddad.

12 september 2015

Finlira med anfanger i LyX

Fra Påvels blogg
12 september 2015 09:56

En anfang är en särpräglad begynnelsebokstav på en sida eller i ett kapitel. Det är ett gammalt beprövat knep att få liv i boksidor. Det härrör från medeltida handskrifter där munkar kunde smycka begynnelsebokstäver på fantastiska sätt.

I LaTeX/LyX får man enklast till anfanger med paketet Lettrine. Man skriver

\usepackage{lettrine}

i LaTeXingressen.

I LyX anger man därefter i texten med ERT-rutor var man vill ha anfanger och de inställningar man önskar.

Exempel

Exempel på Lettrine i LyX. U blir anfang. nder kapitäler

Man kan läsa hur man ändrar inställningar i Lettrines dokumentation. Möjligheterna är närmast oändliga. Man kan exempelvis ge anfanger en annan färg än brödtexten, använda bilder eller placera anfanger på olika sätt i förhållande till brödtext och marginaler.

Exemplet ger detta resultat:

Exempel 2

Den färdiga PDF:en

Jag använder speciella kapitelrubriker som jag kanske skriver om hur jag får till någon annan gång.

 

Finlir

Jag ger några exempel på hur man kan detaljstyra Lettrine och anfanger.

 

Kapitäler

Ofta använder man kapitäler i ett eller ett par ord efter en anfang. Anledningen är att det blir en mjukare övergång mellan den stora anfangen och brödtexten. Kapitältexten är den som står i hakparentesen efter anfangen i exemplet ovan.

Jag ville dock inte ha kapitäler utan vanlig brödtext direkt efter anfangen. Det får man till genom att ändra typsnittet i Lettrine genom att lägga till denna rad i LaTeX-ingressen, lämpligen omedelbart efter raden som laddar Lettrine.

\usepackage{lettrine}
\renewcommand{\LettrineTextFont}{\rmfamily}

Resultatet blir detta:

Jämför med exemplet ovan. Det finns inga kapitäler efter anfangen

Jämför med exemplet ovan. Det finns inga kapitäler efter anfangen

Lutande bokstäver

Vissa bokstäver är svårare än andra som kapitäler. Exempel på sådana är A och V där brödtexten skär sig mot vinklarna.

skärmdump12

A som anfang. Notera de ojämna textraderna efter anfangen. De går att göra snyggare

I dessa fall kan man använda kommandot slope. Det gör att brödtexten följer anfangen.

slope=4pt

skärmdump13

Ex A

Jämför med exemplet ovan. Textraderna efter anfangen följer A:ets kontur. Mycket snyggare!

I exemplet betyder 4pt fyra punkters avstånd mellan brödtext och anfang. Om man har ett V som anfang måste texten lutas åt andra hållet. Kommandot blir då:

slope=-4pt

Det gör att brödtexten lutar åt andra hållet.

Det går att detaljstyra LaTeX/LyX och få till sypersnygga layouter!

 

flattr this!

Flattr this!

11 september 2015

I have been playing around with a Raspberry Pi2 with a Edimax 150 Mbps Wireless Nano USB Adapter. I noticed that the connection to the RPi2 drops some times, and some times I can’t access it over Wifi for a while. The Wifi adapter uses the 8192cu kernel driver (kernel: raspberrypi 4.1.6-v7+), which I found out by using the lsmod command:

pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module         Size Used by
cfg80211       420690 0
rfkill         16659 1 cfg80211
8192cu        528485 0
joydev         9047 0
uio_pdrv_genirq     2966 0
evdev         10232 4
uio           8235 1 uio_pdrv_genirq

After some searching on the internet about this kernel driver I found out that I could disable the power saving functionality of the kernel driver.

To turn off the power saving of Edimax USB adapter I created the file /etc/modprobe.d/8192cu.conf (as root, sudo vi /etc/modprobe.d/8192cu.conf). In the created file I added this line:

options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0

I saved the file and finally rebooted the Raspberry Pi. Since then I haven’t experienced any issues with lost network over the wifi adapter.

For reference: this is how my Raspberry Pi 2 identifies the USB adapter (using lsusb command):

Bus 001 Device 005: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n 
 Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]

So you want to find all AMIs available for you on Amazon with the aws command line tool?

$ aws ec2 describe-images --filters '[ { "Name" : "virtualization-type", "Values" : [ "hvm" ] }, { "Name" : "architecture", "Values" : [ "x86_64" ] }, { "Name" : "name", "Values" : [ "ubuntu/images/hvm*trusty*" ] } ]'

That gives you a JSON structure with all information about them. Add --output table to get a nice formatted table as result.

10 september 2015

Inget UltraVasan i år

Fra Christoffer Holmstedt
10 september 2015 13:02

För några veckor sedan gick UltraVasan 2015 av stapeln, jag var anmäld men kunde tyvärr inte starta på grund av halsont, men men det kommer fler år…är ju trots allt mer än 10 år yngre än vinnaren Jonas Buud 😉

Framöver är jag inte anmäld till någon tävling utan planen är att fokusera på kontinutet och till våren sätta upp något vecko- eller månadsmål. Jag har även i dagarna bytt från Actic Västerås till Friskis och Svettis Västerås, blir intressant att se hur stor skillnad det är på gymmen.

9 september 2015

Book of snippets

Fra Peter Ahlgren
9 september 2015 14:11

I have a lot of stuff going in my life at the moment, so I don’t have the time I wish I had to update my blog. But hopefully I will get more time for that soon.

I have started to collect all my little code snippets that I have spread all around my harddrive. Thinking about collecting it all in some sort of a book.  It will be quite some good-to-have code in PHP, JavaScript, CSS and some for WordPress too. I will let you know when I have decided how, where and when to release it.

The post Book of snippets appeared first on Peter Ahlgren.

26 august 2015

In addition to using developer documentation (see A compact style for jQuery API documentation), people who work with communities need to use community and communication related websites. The bigger the community, the more tools it needs.

In a large community like Ubuntu, the amount of maintenance is big and the variety of platforms is huge. On top of these, many of the website aren’t directly maintained for the community (which has both good and bad sides). For these reasons, it’s sometimes hard and/or slow to get updates landed for the CSS files for the websites.

While workarounds aren’t ideal, at least we can fight the problematic styles with modern technology. That said, I’ve created a gist for a Stylish style that provides some minor improvements for some ubuntu.com websites.

Currently, the style brings the following improvements:

 • The last line of the chat is completely shown in Ubuntu Etherpad pads
 • Images and code blocks aren’t overlapping the content section in Planet Ubuntu, avoiding horizontal scrollbars
 • In the Ubuntu wiki, list items do not have a large bottom padding, making the lists more readable
 • Also in the wiki, tables are always full width but not too wide, keeping them aligned nicely

If you are constantly hitting other annoying styling issues on the Ubuntu websites, leave me a comment and I’ll see whether I can update the gist with a workaround. However, please report the bugs and issues for concerned maintaining parties as well, so we can stop using these workarounds as soon as possible. Thank you!

Everybody who develops websites – or pretty much anything – knows that you sometimes need to check something from the documentation. When you do that, you want to do that as quickly as possible, without distraction from the documentation itself.

One of the documentation I use more or less frequently is the jQuery API documentation. Unfortunately, while the website design is nice enough and works well for the non-documentation part, it is a bit distracting on the API documentation section and slows me down.

To fight this, I’ve written a simple Stylish style for api.jquery.com that makes the layout a bit more compact and thus gets less in the way. Again, the easiest way to get this Gist is the Raw button.

Enjoy!

17 august 2015

New job

Fra Peter Ahlgren
17 august 2015 09:56

I haven’t updated my blog in a while now. That’s because I have signed up for a new job, and are preparing for that at the moment. I will work as a web- (and app-) developer for a swedish company. I will continue work on a few personal projects too, but in the beginning I will only concentrate on the new job.

I will write some more about the new work when I have started settled a bit in my new position.

 

The post New job appeared first on Peter Ahlgren.

16 august 2015

Slavarbete och Windows 10

Fra Påvels blogg
16 august 2015 11:01

I sommar vikarierar jag i receptionen på en förening jag är medlem i. Chefen har ansträngt sig att fundera ut så förnedrande arbetsuppgifter som möjligt under sin semester och jag hart fått i uppgift att uppdatera föreningens datorer till Microsofts senaste underverk: Windows 10.

Det ger mig ett tillfälle att testa och utvärdera Windows 10 utan att riskera mina egna maskiner. Jag gör det utifrån en Linuxanvändares perspektiv. Jag använder sedan flera år Linux som enda ”riktiga” operativsystem. Jag har Windows 7 för spel på en dator samt Windows XP och 7 i Virtualboxar för att driva en scanner och öppna specialfiler. Jag har inte använt Windows seriöst sedan Windows XP.

Som Linuxanvändare är jag naturligtvis skeptisk till allt som Microsoft gör. Trots det måste det finnas saker som Microsoft gör bra och saker som Linuxdistributioner bör ta efter.

 

Installation

Sammanlagt uppdaterade jag Windows på fem datorer av olika årsmodell och typ. Ingen är något prestandamonster utan ganska svaga och typiska kontorsdatorer för en fattig förening.

Uppdateringen malde på dag efter dag tills jag hittade ett hack som satte sprätt på processen. Windows 10 laddades ner, installerades, uppdaterades och ställdes in efter konstens alla regler.

Det tog 2-3 timmar per dator. Detta är väl att räkna som snabbt i Windowssammanhang. Man ska dock ha i minnet att det endast är en uppdatering, inte en nyinstallation. Att det ens går att uppdatera torde visa att nyheterna inte är alltför stora och att processen borde ha gått ännu snabbare.

Uppdateringen gick nästan helt smärtfritt. På två datorer fick jag inledningsvis felmeddelanden men efter att ha startat om uppdateringen fungerade allt.

Jag har gett upp att uppdatera Linux. Det misslyckas ofta och tar lång tid. Jag brukar istället installera om men i görligaste mån behålla /home med inställningar och filer. Windows 10 är klart bättre. Alla program, inställningar och filer verkar ha bevarats intakt.

Men… på två till tre timmar hinner jag installera Linux med alla program jag behöver minst tre gånger. Även om Windows 10 har en elegant uppdateringsmekanism innebär det ingen fördel jämfört med Linux. Systemet är inbyggt långsamt och otympligt.

Sedan är det ju just en uppdatering. Förr eller senare vill man nog göra en nyinstallation och då föreställer jag mig att Windows 10 är likadant som tidigare Windows. Det innebär två till tre dagsverken för installation av system och program, licensnycklar och elände. Jag vet inte heller hur pass smärtfritt det kommer att bli att ominstallera på uppgraderade Windows 10-maskiner. Kanske måste man först installera den äldre Windowsversionen och sedan uppdatera. Kanske står man en dag utan operativsystem.

 

Allmänna intryck

Windows 10 är som Windows 8 borde ha varit då det lanserades för några år sedan. Det vill säga Windows 10 är en tillbakagång mot Windows 7 från Windows 8:as extrema design. Med undantag för Windows 8 specialiteter som vassa hörn, plattor och fönster utan kanter liknar allt Windows 7.

Som helhet är Windows 10 helgjutet. Allt sitter samman och ser enhetligt ut. Linux är mycket spretigare, fönster, program och diverse tillägg kan se väldigt olika ut. Linuxskrivbord är som regel mer eller mindre ”småbuggiga” med visuella och funktionella irritationsmoment av varierande dignitet. Den Linuxvariant som kommer närmast Windows i kvalitet är *buntus långtidsdistributioner. Efter något år är de flesta irriterande systembuggar fixade, men program spretar alltjämt åt olika håll. Windows 10 saknar så långt jag kan avgöra denna typ av problem. I Linux finns ingen övergripande designstandard och utvecklare är mer intresserade av att utveckla sitt program än att få det att se ut som någon annans. Man saknar givetvis också Microsofts alla designspecialister och resurser.

Den dator jag använder mest själv blev klart långsammare efter uppdatering från Windows 7. Starttiden blev längre. Datorn känns mindre spänstig och det tar längre tid att få snurr till exempel på startmenyn. Det är absolut inget prestandamonster, men maskinen är hyfsat modern. Detta får mig att tro att Windows 10 fungerar bäst på nya datorer medan man på äldre maskiner bör tänka sig för innan man uppdaterar. Givetvis vill Microsoft och dess samarbetspartners bland datortillverkarna att man ska kassera gamla maskiner och köpa nytt, inklusive en full licens för Windows 10.

Efter att ha suttit och degat några dagar i Windows 10 har jag insett jag att allt jag gör hade jag fixat i Linux. Jag arbetar mest i en webbläsare och i enkla filer i kontorsprogram. Sådant finns i Linux. Med Linux och en enkel skrivbordsmiljö som Xfce hade datorn flugit. Varför är folk så ingrodda att de tror att de måste ha Windows? Det enda problem jag kan förutse med att gå över till Linux är med de många perifera enheter som är kopplade till datorn: flera skrivare, kameror, scannrar med mera. Det mesta hade säkert gått att lösa, men tyvärr fungerar inte all kringutrustning perfekt i Linux.

 

Startmenyn

Vad jag förstår är den stora nyheten som alla Windowsentusiaster dreglar över den nygamla startmenyn. Den ser ut som en julgran med rörliga plattor som blinkar och stör.

Startmenyn fungerar som i äldre Windowsversioner men har massor med onödiga saker. Vad ska jag med Candy Crush, X-Box, Twitterflöden och väderrapporten i Stockholm?

Startmenyn fungerar som i äldre Windowsversioner men har massor med onödiga saker. Vad ska jag med Candy Crush (vad är det?), X-Box, oönskade Twitterflöden och väderrapporten i Stockholm?

Funktionaliteten är inte bättre än i äldre Windowsversioner, snarare sämre. Söka och öppna program fungerar som vanligt med supertangenten, men menyn och sökningar är långsamma, ibland riktigt slöa. Plattorna kan nog ha sitt värde om man ger sig tid att möblera om. De känns dock onödiga och överdesignade. Man hade i de flesta fall fått bättre funktionalitet av gamla hederliga genvägar på panel eller skrivbord. Startmenyn är dränkt i spam som förstör den.

Plattorna är tämligen oanvändbara. Det finns några nyttiga genvägar till exempel till e-post och webbläsare. Utöver det är det mest skräp. X-Box och Candy Crush hör knappast hemma på en arbetsdator. Dessutom får jag veta vädret i Stockholm, sextio mil från var jag befinner mig, trots att Windows i andra program mycket noga snokat reda på exakt var jag befinner mig.

Startmenyn liknar den i KDE men KDE-menyn är enklare att anpassa och man slipper trams. Den är rappare och det går snabbare att öppna program, söka efter filer etc. Gnome kör menylöst och gör det bra. Jag kan inte se att Windows har någon fördel, tvärtom. Att dränka användare i spam och reklam uppmuntrar inte effektivitet. Andra skrivbordsmiljöer i Linux har sina lösningar som ofta enkelt går att anpassa efter egna behov. Alla bättre än Windows 10.

 

Filhanterare

Filhanteraren är sig lik från tidigare Windows. Den är riktigt bra för att hitta och öppna filer. Jag skulle säga att den nästan är i klass med Dolphin. Dock saknar jag den inbyggda terminalen som underlättar filhantering.

Tänk vad en inbyggd terminal kan förbättra filhantering! Windows ligger i lä

Tänk vad en inbyggd terminal kan förbättra filhantering! Windows ligger i lä

 

Snap och skrivbord

Snapfunktionen är bra. då man drar ett fönster till en kant fäster det till halva skärmen och andra fönster minskas ner på den övriga ytan. Då man klickar på ett av dem förstoras det till andra skärmhalvan. Det är ett smart sätt att hantera arbetsytan som jag hoppas att någon kommer att ta efter i Linux.

Windows har fått möjlighet till flera skrivbord. Funktionen är dock primitiv och långt ifrån KDE 4 där man kan möblera arbetsytor individuellt eller skapa aktiviteter. Det verkar som om varken Microsoft eller Windowsanvändare egentligen förstår nyttan av flera arbetsytor.

 

Program

Vad jag kan bedöma har Windows 10 snarast färre program än föregångarna. Den nya webbläsaren, Edge, är just en webbläsare utan några speciella för- eller nackdelar och underlägsen Firefox och Chrome med alla deras anpassningsmöjligheter. Explorer finns kvar som programmet man använder för att ladda ner en riktig webbläsare.

Det finns dock en programcentral, eller något som påminner om en. Jämfört med Linux är det rena skämtet. Programmen är ytterst få och de som finns är mest inloggningshjälp till nättjänster som FaceBook, NetFlix och Skype och inte nyttoprogram.

Programcentralen gör mest reklam för olika nättjänster och att jag ska köpa spel och onyttiga saker. Det är långt innan "Programcentralen" blir en Programcentral

Programcentralen gör mest reklam för olika nättjänster och att jag ska köpa spel och onyttiga saker. Det är långt innan ”Programcentralen” blir en Programcentral. Stenåldersby är en passande beteckning!

Det innebär att man 2015 måste ladda ner och installera program för program på urgammalt Windowsmanér. Det är tidsödande, osäkert och dumt. Det visar hur föråldrat Windows i grunden är.

 

Inställningar

Att hitta var man ändrar inställningar är hopplöst. Massor med krångel, menyer, knappar och underavdelningar. Herregud vilken djungel!

Dels finns den gamla Kontrollpanelen kvar. Dels finns den nya Inställningar. Inställningarna på platserna överlappar på ologiska sätt och påverkar eller påverkar inte varandra på svårbegripliga sätt.

Hur har man låtit bli att tänka här? Två paneler med massor med inställningar, olika gränssnitt och inställningar som överlappar, stör och påverkar varandra

Hur har man låtit bli att tänka här? Två paneler med massor med inställningar, olika gränssnitt och inställningar som överlappar, stör och påverkar varandra

Ibland krävs omstarter och ibland ändrar en inställning något helt annat någon annanstans. Kontrollpanelen kan kanske förstås som systempåverkande sudo-inställningar i Linux, medan Inställningar är användarinställningar i /home. Windows är dock mycket krångligare och administrativa och personliga inställningar är blandade huller om buller och går in i varandra.

 

Spionage och reklam

Windows 10 slår rekord i snokande. Avtalen för att få lov att använda Windows 10 är 45 sidor långa. Allt faller dock tillbaka på en generalklausul att Microsoft tar del av allt du gör och vidarebefordrar vad man finner för gott till sina samarbetspartners:

Slutligen kan vi komma att lämna ut eller spara dina personliga data, däribland ditt privata innehåll (såsom innehållet i din e-post, annan privat kommunikation eller filer i privata mappar), när vi i gott uppsåt anser att det är nödvändigt för att: följa lagen […]; skydda våra kunder, […]; för att sköta och upprätthålla säkerheten för våra tjänster […]; eller skydda rättigheter eller egendom tillhörande Microsoft eller våra kunder

Det enda som behövs för att snoka är ”gott uppsåt“.

Microsoft använder dina data för att placera reklam på startmenyn, i program och sökningar. Dina data granskas av Microsofts samarbetspartners: NSA, FBI, FRA, SÄPO med flera. Mängden insamlad data ökar än mer om man använder Microsofts tjänster i molnet, mailprogram, webbläsare eller assistenten/spionen Cortana som kräver tillgång till allt man gör på datorn. Man förser intressenter med röstprov, kalender, kontaktnät och innehåll i filer.

Man är inte längre en användare eller ens kund (Windows 10 är ju ”gratis”), utan ett annons-ID som bestämmer vilken reklam jag ska se.

Eftersom Windows har en så stark ställning på marknaden är detta sätt att dela ut filer och kartlägga datoranvändning det nya normala. Det kommer inledningsvis säkert att gnällas litet, men alla Windowsentusiaster kommer snart att se fördelarna:

 • Man visar berörda myndigheter att man har rent mjöl i påsen
 • Medborgerliga plikter och skyldigheter består i att godkänna med en gilla markering vart fjärde år
 • Man skapar inget. Datorn är till för att konsumera lagom lättsmält innehåll skapat av andra
 • Datorn är till för underhållning inte för att bearbeta tankar
 • Man visar genom konsumtion av reklam och underhållning att man är för rådande ordning
 • Eftersom man är för dum för att förstå hur en dator fungerar är det bättre att saker sköts automatiskt och utan egen insyn
 • Annonser är är en nödvändig och inspirerande del av vardagen
 • Riktiga Windowsentusiaster kommer att ansöka om att deras annons-id ersätter personnummer vid kontakt med företag och myndigheter

Det är intressant att jämföra detta snokande och förakt mot användare med Linuxvärlden. För några år sedan fick Canonical, företaget bakom Linuxdistributionen Ubuntu, löpa gatlopp för att man visade reklam och samlade in användardata. Canonical skämde ut fri programvara och Linux där en grundregel är att användaren styr. Canonicals reklam och spionage är dock mycket begränsade jämfört med Microsofts och så enfaldiga, dumma och förolämpande att ingen vettig person låter dem snurra många minuter. Trots det fick Canonical usel publicitet. Många har hoppat av och man har mer eller mindre kört fast och misslyckats med sina visioner.

Eftersom Windows är slutet har man ingen insyn i vad Microsoft tar del av och man kan sannolikt inte få Microsoft att sluta snoka. I Windows 10 måste man anta att alla kan läsa det man skriver och studera vad man gör framför datorn. För mig är Microsofts snokande och bristen på integritet tillräckligt för att aldrig installera Windows 10 på en egen dator.

 

Sammanfattning

Är Windows 10 lika fantastiskt som reklamen säger och som exalterade datorskribenter basunerar ut?

Nej, knappast. Det är samma gamla Windows. Windows 10 är vad Windows 8 borde ha varit. Förbättringarna jämfört med Windows 7 är obetydliga och ibland till och med försämringar. Jag har några funderingar om vem som bör uppdatera till Windows 10:

 • Sitter man med Windows 8 bör man nog uppdatera, allt är bättre. De flesta nackdelar är ändå på plats så man har lite att förlora.
 • Sitter man i Windows 7 och är nöjd kan jag inte hitta en enda anledning att uppdatera. Skrivbordet är inte snyggare. Saker fungerar inte bättre eller snabbare. Risken är istället att det saknas drivrutiner, datorn blir seg eller att något går snett. Windows 7 är det nya XP och kommer sannolikt att stödjas längre än till 2020 eftersom det är så spritt.
 • Sitter man i Windows XP eller fantastiska Vista kan man inte uppdatera utan måste köpa Windows 10. Det innebär ny dator för de flesta, inklusive Microsoftskatt. Om man inte känner för att betala för Windows en gång till ska man testa Linux.
 • Sitter man i Linux bekräftar Windows 10 alla ens fördomar. Det är ett fördummande system skapat för idioter.

Windows 10 är förvisso snyggt, mindre småbuggigt än Linux på skrivbordet och innehåller saker som vanligt folk tycker är häftiga. Här kommer Linux aldrig att komma ifatt. Men Linux har andra stora fördelar:

 • enklare att administrera
 • anpassningsbart
 • resurssnålare
 • fritt och gratis

Huvudfrågan för några gammaldags datoranvändare är om man vill dela sitt digitala liv med Microsoft och Microsofts samarbetspartners.

Som helhet är inte Windows 10 mer än just det man sagt under all reklam: en uppdatering. Inga stora nyheter, inga nya måstehasaker, utan bara ännu en Windowsversion. Den personliga integriteten är ett minne blott och Microsoft tjänar sina pengar på big data och användare är inte längre användare eller kunder utan annons-id.

Efter den förnedrande arbetsuppgiften att uppdatera Windows ser jag nästa vecka fram mot att rengöra pissoaren med tandborste!

flattr this!

Flattr this!

29 juli 2015

Juuri ennen juhannusta pakettikusti toi minulle Meizu MX4 -Ubuntu-puhelimen käyttöön, ja käyttöön se päätyikin hyvin nopeasti, korvaten BQ Aquaris E4.5:n. Käyttöjärjestelmä säilyi samana, joten en suuremmin sen käyttökokemukseen syvenny vaan säästän sen erilliseen  juttuun. Lisää raudan teknisistä spekseistä löytyy muun muassa Meizun sivuilta.

MEIZU MX4 saatekirjeen ja kirveen kera

Postin tuomaa

MX4 on kooltaan selkeästi isompi kuin Aquaris, näytön ollessa selkeästi leveämpi yltäen laitteen reunoihin. Ainakin minun käyttökokemus on että jonkinlaiset reunat näyttöjen sivuilla helpottaa reunaeleiden kanssa. MX4:n koko on sitä luokkaa että allekirjoittaneen sormien ulottuminen kokee hetkittäin haasteita. Käsittely muutenkin on jonkin verran hankalampaa, siitä todisteena kova kosketus maantien kanssa.

MEIZU

Meizu lommoilla

Alumiinirunkoisena puhelin kuitenkin kestää ilmeisen hyvin kovaakin kuritusta, tästä isoa plussaa paljon rymyävälle. Näytön suurempi koko ja tarkkuus pääsi kunnolla oikeuksiinsa tässä hiljattain kun päivityksessä muutettiin MX4:lle asetettua ruudukkoarvoa jolla määritetään näytölle piirrettävän sisällön suhteellista kokoa.

Ubuntu Suomi twitter

Näytölle mahtuu tekstiä

Akkukesto oli aluksi sangen heikko ja lämpöä riitti pitkin päivää. Muutaman korjauspäivityksen jälkeen tuollakin saralla tuli selkeitä parannuksia, nyt akun kestäen vähäistä käyttöä useamman päivän tahi kovempaa käyttöä päivän tahi puolitoista.

MX4 Ubuntun akunkäyttö

Akku kestää jo päivän yli

Meizu on laittanut melkoisesti ruutia MX4:ään ajatellen Ubuntun tarpeita. 8 ydintä puksuttaa todennäköisesti melkoisesti alikäytöllä eikä laitteen rajoja oikeastaan tarvitse miettiä normikäytössä. Keskusmuistiakin on ladattu riittämiin, ohjelmien taustalla pyörimistä voisi tällaisella raudalla sallia huomattavasti vapaammin kuin nyt tehdään.

Kamerasta ei vielä saada täyttä hyötyä irti ohjelmistobugien takia. 21 Mpix kamerasta saadaan tällä hetkellä käyttöön vain noin 15 Mpix eikä videokuvakaan käytä kameran täyttä resoluutiota vielä.

Kaikenkaikkiaan Meizu MX4 on tällä hetkellä sangen onnistunut puutteistaan huolimatta, ohjelmistosta johtuvat ongelmat ovat ratkaistavissa ja korjauksia ja parannuksia tuleekin säännöllisesti päivityksistä.

Seuraavaa Ubuntu Insiders -puhelinta odotellessa…

– Tm_T

13 juli 2015

Vacation 2015

Fra Life of a Developer
13 juli 2015 18:33

IMG_20150703_172538So, vacation has finally arrived in 2015. To the despair of some, and joy of others, the Swedish standard vacation is 3-5 weeks over the summer. I’ll be having five weeks of this year.

So, what do you do with five weeks? Generally, I start out ambitious and end up in reality after 3-4 weeks and then scramble to get something done. Here is my list for the summer 2015:

 • Hang out with the kids and wife and do fun stuff.
 • Do some work around the house (a shed for our bikes and some general painting are on the wish list).
 • Get the calendar for foss-gbg into place. It does look as if we will have an awesome autumn.
 • Work on a whole bunch of little Yocto projects that I’ve been planning for a while (meta-kf5 being one of the high priority ones, playing with various targets such as the Raspberry Pi 2, Beagle Bone Black and more another).
 • Getting my 3D printer back into shape and do something fun with it (if it rains a lot)

That summarizes my ambition pretty much – but first things first – lets spend a few days hanging out with the kids before they grow tired of me and think that I’m old and boring :-)

17 juni 2015

DSC_0879
I have a iRobot Roomba 500-series vacuum cleaner robot, but without any remote, or command center or anything; alas, I have to push a button everytime I want the cleaning revolution to start :-(

But no more! It turns out the Roomba can be programmed, quite easily, to schedule automatically, and all you need is:

 • 1 Arduino
 • 2 wires

The Roomba actually supports a serial protocol, the iRobot Roomba 500 Open Interface Specification, that allows remote control, driving, sensoring, and scheduling.

Finding the serial port

Remove the plastic cover. It is easiest to remove the vacuum bin, and carefully pry it off with a screwdriver.
DSC_0882DSC_0884

There should be a 7-pin plug, on the right side. It has the following pinout:

Roomba serial pinout

Roomba serial pinout

Program the Arduino

Use this sketch (download: roombaschedule.ino):


/*
Set a schedule on an iRobot Roomba 500 series, using just an Arduino.
Mads Chr. Olesen, 2015.
*/

const byte currentDay = 3;
// 0: Sunday, 1: Monday, 2: Tuesday, 3: Wednesday, 4: Thursday, 5: Friday, 6: Saturday
const byte currentHour = 2;
const byte currentMinute = 58;

// Schedule
const byte SUNDAY = 0x01, MONDAY = 0x02, TUESDAY = 0x04, WEDNESDAY = 0x08, THURSDAY = 0x10, FRIDAY = 0x20, SATURDAY = 0x40;

const byte daystorun = SUNDAY | MONDAY | WEDNESDAY | FRIDAY;
const byte times[14] = {
3, 0, // Sunday time
3, 0, // Monday time
3, 0, // Tuesday time
3, 0, // Wednesday time
3, 0, // Thursday time
3, 0, // Friday time
3, 0, // Saturday time
};

const int ledPin = 13;

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, 0);

Serial.write(128); //Start
delay(1000);
Serial.write(131); //Safe mode, turns off Roomba light
delay(1000);
Serial.write(128); //Start, back to passive mode
delay(500);

//Set day time
Serial.write(168);
Serial.write(currentDay);
Serial.write(currentHour);
Serial.write(currentMinute);
delay(500);

//Set schedule
Serial.write(167);
Serial.write(daystorun);
for (int i = 0; i < 14; i++) {
Serial.write(times[i]);
}
}

void loop() {
digitalWrite(ledPin, 1);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, 0);
delay(1000);
}

You need to modify the variables at the top: set currentDay, currentHour, currentMinute according to the present time.
The pre-programmed schedule is to clean at 03:00 on Sunday, Monday, Wednesday and Friday. You can change this if you wish, by altering the daystorun and times variables.

If you don’t modify the schedule, the Roomba should start automatically after 2 minutes.

Put it all together

You should now have a partially undressed Roomba, and a programmed Arduino. Now it is time to connect them. With both unpowered, connect the following:

 • Arduino GND to Roomba ground (pin 6)
 • Arduino TX (pin 1 on e.g. Uno) to Roomba RX (pin 3)

It should look like this:

DSC_0886

Now, the moment of truth. Press the “CLEAN” button on the Roomba, the light should go on. Plug in the USB for the Arduino. The Roomba light should turn off briefly, and after a few seconds the Arduino should blink it’s LED. The schedule is now programmed, all done!

8 juni 2015

Tässä nopea vilkaisu uunituoreeseen Suomessakin saatavilla olevaan Dell XPS 13 Developer Editioniin, joka tulee Ubuntu 14.04 LTS -käyttöjärjestelmällä (lisättynä mallikohtaisilla korjauksilla). Mallista on Suomesta suoraan saatavilla kahta mallia, joiden yhdistäviä tekijöitä ovat i7-5600U -suoritin, 8GB käyttömuistia sekä 256GB SSD-kiintolevy. Eroina valittavana on joko mattapintainen FullHD-näyttö ilman kosketustukea, tai hieman kiiltävämpi QHD (3200×1800) -näyttö kosketustuella. Päädyin näistä ensimmäiseen pääasiassa jonkin verran paremman akunkeston sekä ulkokäytössä näppärän mattapinnan takia. Työkäytössä en ole huomannut tarvetta kosketusnäytölle, vaikka toki sellainen olisi mukava esim tulevaa Unity 8:aa ajatellen.

Tein pienen tarjouskierroksen Etelä-Suomen Dell-jälleenmyyjien välillä, mutta mitenkään kattavasti en liikkeitä käynyt läpi. Parhaimman palvelun selvityksineen tarjosivat vantaalainen Datakuja sekä turkulainen Jimm’s PC Store. Molemmat vastasivat tarjouspyyntöön, selvittivät asiaa (koska kyseessä oli vasta myyntiin tulossa oleva malli) ja palasivat asian tiimoilta sähköpostitse tai puhelimitse. Muutamassa muussa liikkeessä vastaus oli lyhyempi tyyliin “ei näy vielä listoilla”. Datakujalla ei ole verkkokauppaa mutta palvelu oli muutoin ripeää ja ensiluokkaista. Tätä kirjoitettaessa Jimm’s:n listoilla ei näitä uusia XPS 13 Ubuntu-malleja näy (päivitys 15.6.2015: Jimm’s on lisännyt FullHD-mallin tilattavaksi), mutta Ubuntu Suomen Tietokoneet ja laitteet -sivulla on jo 6 kauppaa joilta uudet XPS1316EAC- ja XPS1326EAC-tuotekoodilliset mallit löytyvät.

Ubuntu laatikosta -kuvasarja

1

Musta laatikko, valkoinen kissa.

Avattu laatikko

Avattu laatikko

Kansi auki! Huomaa Ubuntu-logo.

Kansi auki! Huomaa Ubuntu-logo.

Virrat päälle, käynnistyslogosta ensimmäisen käyttökerran videoon.

Virrat päälle, käynnistyslogosta ensimmäisen käyttökerran videoon.

Ensimmäisen käynnistyskerran kysymykset, aloittaen kielestä.

Ensimmäisen käynnistyskerran kysymykset, aloittaen kielestä.

Palautusmedian luominen. Olin lukenut että on suositeltavaa ladata ensin uusimmat päivitykset, joten ohitin tässä vaiheessa.

Palautusmedian luominen. Olin lukenut että on suositeltavaa ladata ensin uusimmat päivitykset, joten ohitin tässä vaiheessa.

Ubuntu viimeistelee asetuksiaan.

Ubuntu viimeistelee asetuksiaan.

Valmiina kirjautumaan.

Valmiina kirjautumaan.

Työpöydällä ollaan!

Työpöydällä ollaan!

Paljon päivityksiä ladattavaksi...

Paljon päivityksiä ladattavaksi…

Ensimmäisen toimituserän ongelmia

Päivitys: Dell keskeytti XPS 13 -myynnin kesällä hetkeksi aikaa, jotta kaikki korjaukset saatiin suoraan tehtaalta tuleviin laitteisiin!

Ikävä kyllä ensimmäinen toimituserä oli osittain puutteellinen. Ongelmat on helppo korjata näillä ohjeilla, mutta on ikävää että tämän vuosimallin XPS 13 ei ollut moitteeton suoraan. Ensinnäkin, päivitysten asentaminen keskeytyy ensimmäisellä kerralla, mikä on helpoin korjata avaamalla Unity-valikkoPääte ja suorittamalla komento sudo apt-get install -f (joka ehdottaa pakettien libc-dev-bin, libc6-dbg, libc6-dev ja udev päivittämistä).

Toiseksi kosketuslevyn täydellisesti toimimaan saava ajuri on mukana, mutta ei käytössä. Se on helppo ottaa käyttöön parilla klikkauksella, ks Dellin YouTube-video tai alla olevat kuvat.

Valintaikkuna kosketuslevyn paremman ajurin käyttöön ottoon.

Valintaikkuna kosketuslevyn paremman ajurin käyttöön ottoon.

meta-closeupValinnaisesti on vielä mahdollista ottaa uusimmat ajurit käyttöön 14.04.2 LTS:n ajurituen muodossa, mutta ehkä parasta on odottaa elokuussa julkaistavaa 14.04.3 LTS -ajuritukea (vastaa 15.04:aa) jos uunituoreet ajurit kiinnostavat. Itselleni 14.04.2 LTS toimi kyllä hyvin mutta mikrofoni lakkasi oletuksena toimimasta. Dellin blogauksen perusteella tämä toimisi 15.04:n ajurituella suoraan taas. Puhtaalta pöydältä tuskin kannattaa Ubuntua lähteä asentamaan, sillä Dellin mallikohtaiset korjaukset, kuten yllä näytetyt, löytävät tiensä mahdollisesti vasta 15.10:een jos kaikki lasketaan yhteen. Linkatun Dell-blogikirjoituksen kautta löytyvät kyllä myös tiedot niin eri puhtaiden Ubuntu-versioiden kuin Debianin tai muiden Linux-jakeluiden käyttäjille.

Kokemuksia

Dell XPS 13 Developer Edition + Ubuntu 14.04 LTS on erittäin toimiva kokonaisuus, joka lähentelisi täydellisyyttä ellei ensimmäisessä toimituserässä olisi mainittuja ongelmia. Läppäri on erinomaisen näköinen, tuntuinen ja kevyt.

Olen siirtänyt nyt työtiedostoni uudelle koneelle, ja päivittäinen työnteko sujuu kuin tanssi. Mahdollisesti mielenkiintoisina täkyinä käytän LXC:tä Ubuntun kehitysversion ajamiseen sekä tein aika mielenkiintoisen ”LUKS In-Place Conversion” -operaation, jota en tosin suosittele ellei GRUB2 ole lähimpiä ystäviäsi :)

Timo Jyrinki

(tämä blogipostaus on vapaa käännös englanninkielisestä versiostani)

20 maj 2015

This morning, I pushed out version 2.11.17 of the Geode X.Org driver. This is the driver used by the OLPC XO-1 and by a plethora of low-power desktops, micro notebooks and thin clients. This is a minor release. It merges conditional support for the OpenBSD MSR device (Marc Ballmer, Matthieu Herrb), fixes a condition that prevents compiling on some embedded platforms (Brian A. Lloyd) and upgrades the code for X server 1.17 compatibility (Maarten Lankhorst).


Pending issues:

 • toggle COM2 into DDC probing mode during driver initialization
 • reset the DAC chip when exiting X and returning to vcons
 • fix a rendering corner case with Libre Office

8 maj 2015

Fulde log kan findes her: http://irclogs.ubuntu.com/2015/04/26/%23ubuntu-dk-moede.html Dagsorden kan også findes her: http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/ Tilstedeværende: Blueeyez - Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg Blfriis - Brian Friis, Randers Momsemor - Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten nicky - Nicky Thomassen, forum- og sideadministrator AJenbo - Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem Zilvador - Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt Klaus Rasmussen - Redaktør, […]

19 april 2015

The Ardour project just announced version four of the digital audio workstation. Debian carries version 3, so I decided to build version 4 myself. Here is a summary from what I learned.

First of all, the Ardour people have written a building page and a list of dependencies. The do carry a set of patches towards some of the packages. These seems to be more or less small fixes, apart from the libsndfile that has a bug fix for handling BWF files.

In addition to the patches libs, the requirements list a whole range of gtk and corresponding -mm packages as well as boost, and varous codecs and such. I decided not to care too much about versions for these packages. Instead, I just took whatever I could find in Debian. The packages installed are:

 • libsndfile1-dev
 • libgnomecanvas2-dev
 • libsigc++-2.0-dev
 • libcairo2-dev
 • liblrdf0-dev
 • libfreetype6-dev
 • libboost1.55-all-dev
 • libfftw3-dev
 • libglibmm-2.4-dev
 • libcairomm-1.0-dev
 • libpangomm-1.4-dev
 • libatkmm-1.6-dev
 • libart2.0-cil-dev
 • libgnomecanvasmm-2.6-dev
 • liblo-dev
 • libraptor2-dev
 • librasqal3-dev
 • libogg-dev
 • libflac-dev
 • libvorbis-dev
 • libsamplerate0-dev
 • libaudio-dev
 • liblv2dynparam1-dev
 • libserd-dev
 • libsord-dev
 • libsratom-dev
 • liblilv-dev
 • libsuil-dev
 • librubberband-dev
 • vamp-plugin-sdk
 • libaubio-dev
 • libjack-dev
 • liblilv-dev

Then it is just a matter of configuring using waf.

./waf configure --with-backend=alsa --prefix=/wherever/you/want/it
make
./waf install

My plan is to use ALSA (i.e. not JACK) and installing libjack-dev meant that Skype got kicked out, so the system needed some love to restore the order.

apt-get autoremove
apt-get remove libjack-dev
apt-get remove libjack0
dpkg --install skype-debian_4.3.0.37-1_i386.deb
apt-get install -f

Despite this little hack, Ardour seems to work nicely and record and play back. I still need to test out some more features to see if everything is in place, but it looks hopeful.

Update! As pointed out in the comments, Debian not only carries a really old version but also version 3.

30 marts 2015

… efter det er blevet skrevet.

I stx gymnasiet skrives i øjeblikket i midten af 3.g en større skriftlig opgaven, nemlig Studieretningsprojektet (SRP).
Opgaven skrives i et studieretgnings-fag på A-niveau og (som udgangspunkt) et andet fag på mindst B-niveau.

SRP kan betragtes som et gymnasieforløbs faglige højdepunkt, hvor eleven vælger et fagligt emne udover det der er blevet gennemgået i undervisningen.
Ville det ikke være fantastisk hvis alle disse opgaver fra hver gymnasieårgang var tilgængelige på nettet?

Jeg tror der ville være mange fordele ved at gøre det til en del af kravet til opgaven, at den offentliggøres på nettet (f.eks. det enkelte gymnasiums hjemmeside) under en Creative Commons licens.

 • Den enkelte elev ville efter endt gymnasie-forløb allerede være publiceret, hvilket må betragtes som forberedende til (i hvert fald en del af) tankegangen i universitets-verdenen.
 • Det kan også være at det ville være med til at bevidstliggøre eleverne om at vi har en offentlig profil på nettet (hvad enten vi vil det eller ej), og Google finder med lethed både druk-billeder fra studenterfesten, og seriøse tekster.
 • Endelig kunne man håbe på at en del af disse projekter ville være af så høj faglig kvalitet, at det omkringliggende samfund faktisk kunne have udbytte af arbejdet.

23 marts 2015

This and That

Fra Funkyware: ITCetera
23 marts 2015 20:27

I haven't blogged anything in months and figured that now might be a good time to get around that. Here it goes:


Free Software


While I occasionally upgrade the packaging of the software I maintain at Debian to keep up with best practices, my activity downsizing goes on. Simply put: I never had any ambition to become a Debian Developer. My involvement has always remained pragmatic and mostly from the perspective of packaging software that I found useful. Even then, my motivation for doing that keeps on dwindling into nothingness, because key pieces of software keep on breaking, whenever someone upstream decides to reinvent the wheel.


For instance, GNOME no longer works at all on Geode chipsets and it barely works on Nouveau chipsets. This happened as soon as GNOME 3.14 was uploaded into unstable, right before the freeze started. Then again, I wouldn't jump to a conclusion that GNOME itself might be at fault, since Plymouth also stopped working on the same two video platforms at the same time. For all we know, this could be caused by some changes in the X.Org server code. Bugs were filed, additional information was provided, but no fix has taken place.


Given how Geode and Nouveau represent 80% of my hardware investment (my Intel laptop being the sole exception), it essentially means that the upcoming Debian "stable" is useless for me. Now try and remain motivated, even just as a mere Free Software end-user. At this point, I'm done.


Politics


Finland is holding national elections this April. I still have no idea who I'll vote for this time. The guy I voted for last time has become a career politician with an inflated ego and zero connection to the average Finn's aspirations and worries. Meanwhile, two friends are standing as candidates: one who is a razor-sharp fact finder and who is a proven pragmatic decision-maker, but whose values are slightly off with mine, and one whose actions come straight from the heart but whose concept of today's Finnish reality leaves a lot to be desired.


National Defence


There's been a lot of recent articles about how former hardware and locations of the Finnish defence forces and border guards have been sold, often for peanuts, to Russian interests. In some cases, we're only talking about buildings formerly used for on-site staff accommodations. In other cases, former patrol boats and navy harbours changed hands. Now, to top it all, it appears that our north-western neighbour, Norway, has sold a former submarine base to German investors who, in turn, leased it to – you guessed it – Russian interests.


Looking at Russian actions in Ukraine, I cannot help but feel great concern that strategic locations are falling into potentially dangerous hands. Just seeing the picture of a former navy harbour with a handful of patrol boats on standby, right on the Finnish coastline, half-way between Helsinki and Turku, was a sobering experience. While the whole idea of shooting at people – even invading armies – gives me the creeps, at this point, I cannot help but start pondering whether defending this country might in fact be an occupation worth training for.


Employment


It has now been 6 years since I held my last dayjob. Since then, the only thing I've found is an unpaid training in the national bureaucracy. I've also freelanced as an actor and model, but that barely brought me pocket change, if even that. Seeing my face on posters advertising a movie I participated in last year was indeed nice, getting some media attention in connection to that too, but it hasn't lead to additional gigs. As far as I can tell, this was just my Warholian 15 minutes of fame.


However, there's a larger issue at stake. Newspapers recently published an employment statistics map for Nordic countries and the truth couldn't be more bleak: while Norway and Sweden's employment figures are nearly spotless for almost every province, those of Finland are – save for a couple of mildly successful provinces – outright catastrophic. Given this and despite feeling relatively happy living in Finland and having developed a will to defend this country from an eventual Russian assault, I've come to the conclusion that I would be better off going West, with a strong preference for Norway.


Now, the main question is, doing what? 6 years later, I have strong doubts that I would be remotely considered for any high-tech job. Besides, come to think of it, I wouldn't want any new office job. Off the top of my head, my idea of a cool job that would allow me to stay physically fit would be working as a tourist guide in Lapland. However, if Norway is anything like Finland, someone probably needs a dozen of permits of all sorts (first aid certification, C or even D class driving license, college degree in tourism, etc.) that I cannot afford. What then?

13 marts 2015

Android logoI have compiled yet another Android x86 system (KitKat 4.4.4), which can run live (from CD) or be installed on almost all laptops (and some Desktop computers).

6 marts 2015

Ubuntu-Mate 14.04.1 LTS final-desktop from Svend Nielsen on Vimeo.

Ubuntu är en av, om inte det, största Linux baserade
skrivbords operativsystem i världen. Linux är kärnan i
Ubuntu och gör det möjligt att skapa säkra, kraftfulla och
mångsidiga operativsystem, såsom Ubuntu och Android.
Android är nu i händerna på miljarder människor runt om
i världen och drivs av Linux också.

MATE Desktop är ett sådant genomförande av en
skrivbordsmiljö och innehåller en filhanterare som kan
ansluta dig till dina lokala och nätverksfiler, en
textredigerare, kalkylator, arkivchef, bildvisare,
dokument visare, systemet övervakning och terminal. Allt
detta är mycket anpassningsbar och hanteras via
Kontrollpanelen.

MATE Desktop ger en intuitiv och attraktiv
skrivbordsmiljö med traditionella metaforer, vilket
innebär att om du någonsin använt Microsoft Windows
eller Apple Mac OS kommer det att kännas väldigt
bekant.

MATE Desktop har en rik historia och är en fortsättning
på GNOME 2 skrivbordet som var standardskrivbordsmiljö
på många Linux och Unix operativsystem i över ett
decennium. Detta innebär att MATE Desktop beprövade
och mycket pålitlig.kraftfulla program

Medan MATE Desktop ger de väsentliga
användargränssnitt för att kontrollera och använda en
dator, tillägger Ubuntu MATE en samling av ytterligare
Produktive program för att förvandla din dator till en
verkligt kraftfull arbetsstation

1 marts 2015

Referat skrevet af Søren Fulde log kan findes her: http://irclogs.ubuntu.com/2015/02/24/%23ubuntu-dk-moede.html Dagsorden kan også findes her: http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/941/detail/ Dagsorden: Formaliteter Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra sidste gang Status på igangværende aktiviteter Status på lokalforeninger Eventuelt Formaliteter Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent Navnerunde sprunget over - "the usual suspects" var […]

12 februar 2015

Uusia Ubuntu-tuotteita on nyt saatavilla myös Suomessa.

Dell Precision M3800 Developer Edition

M3800Markkinoiden ohuimman ja kevyimmän 15 tuuman tehokannettavan, Precision M3800 -työaseman uusia ominaisuuksia ovat muun muassa 4K Ultra HD  -kosketusnäyttö, Thunderbolt 2 -teknologia ja Ubuntu-pohjainen versio ohjelmistokehittäjille.

Thunderbolt 2 -portti mahdollistaa 20 Gbps:n datasiirtonopeuden ja tukee korkean resoluution ja suorituskyvyn näyttöjä ja muita laitteita. Lisäksi Dell on lisännyt M3800-tehokannettavaan tallennusvaihtoehtoja ja nostanut saatavilla olevan sisäisen levyaseman kokoa 2 teratavuun. Kannettavan paksuus on noin 18 mm ja painoa on noin 1,88 kg. Kannettava sisältää Intel Core i7 -neliydinsuorittimen, NVIDIA Quadro K1100M -näytönohjaimen ja keskusmuistia 16 Gt.

Precision M3800 -kannettava on saatavilla Ubuntu-, Windows 7 -ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmillä. Dell tarjoaa ensimmäisen kerran Precision M3800 -kannettavasta Ubuntu-pohjaisen kehittäjäversion. Ubuntu-kehittäjäversio on tilattavissa suoraan Dell Suomen puhelinpalvelusta (yritykset) tai tilaamalla Dell-jälleenmyyjiltä (myös kuluttajat, toimitukset alkavat maaliskuussa) kautta maan.

Seuraavaksi odotellaan tietoja Dell XPS 13 Developer Editionin uusimmasta versiosta, jonka ei pitäisi tulla kovin paljon M3800:aa perässä. Odotettavissa on markkinoiden paras Ultrabook virallisella Ubuntu-tuella.

Maailman ensimmäinen Ubuntu-puhelin: Bq Aquaris E4.5 Ubuntu Edition

bqBq Aquaris E4.5 Ubuntu Edition on maailman ensimmäinen Ubuntu-puhelin, ja saatavilla nyt rajoitetusti Euroopassa. Ubuntu-puhelimissa käytetään Ubuntun uutta Unity 8 -käyttöliittymää ja sen erityisesti näkymiin (scopes) pohjautuvaa käyttötapaa. Perinteisistä sovelluksista mukana on muun muassa Telegram, HERE-kartat, Cut the Rope sekä Facebook- ja Twitter-websovellukset. Työpöytä-Ubuntun tapaan Ubuntu-puhelimetkin ovat markkinoiden vahvimmin avointa lähdekoodia käyttäviä massamarkkinatuotteita, joten myös kehittäjät pääsevät mukaan kaikilla tasoilla sovelluskehityksen lisäksi.

Myynti on alkanut eilen tapahtuneella pikamyyntitapahtumalla (Flash Sale). Myyntiin liittyi aluksi suuria teknisiä ongelmia, eikä Suomi ollut aluksi maissa joihin toimitetaan. Iltapäiväksi luvattiin uusi erä – tällä kertaa Suomi oli jo mukana, ja tekniset ongelmat olivat poissa, mutta myyntierä loppui jo 4 minuutissa. Suurin osa kiinnostuneista jäi ilman, mikä aiheutti harmitusta ympäri nettiä. Myyntitapahtuman ei kaiken kaikkiaan voi sanoa menneen aivan putkeen. Seuraava myyntierä lienee ensi viikolla, mistä tiedotetaan Bq:n ja Ubuntun Twitter-tileillä. Bq ilmoitti jälkikäteen saaneensa yli 12 000 tilausta minuutissa.

Bq:n saatavuudesta muuten kuin pikamyynnein ei ole vielä tarkkaa tietoa. Operaattorikumppaneiksi on tässä vaiheessa ilmoitettu 3 Sweden, amena.com (Espanja), giffgaff (Iso-Britannia) ja Portugal Telecom, ja näistäkään ei tiedetä juuri muuta kuin nimet.

Keskustelua Bq:sta yms. muun muassa Ubuntu Suomen keskustelualueiden uudella mobiililaitteet-alueella.

Puhelinpuolella seuraavaksi odotellaan Meizu-valmistajaa, jonka huhutaan esittelevän Ubuntu-puhelintaan MWC-messuilla maaliskuun alussa.

2 februar 2015

Månadens donation går till en programvara jag inte använt länge, knappt en månad i skrivande stund.

Så månadens $20 går till Tweet Lanes.

Det var när jag skulle installera Twitters officiella twitter-app när jag reagerade på hur mycket access den krävde på min telefon. Jag försökte fråga Twitter om varför den behövde access till exempelvis mina kontakter och mina SMS, men de ville inte (eller så hade de inte tid).

Här är hela listan på access som Twitter-appen vill ha när den installeras.

twitterSå när jag såg hur mycket Tweet-lanes behövde så var valet av twitterklient lätt.

tweetlanes

Om du också vill donera till tweet-lanes så kan du göra det här

 

15 januar 2015

Sometime it’s very annoying to leave the monitor console session locked after the machine has been remotely controlled using remote desktop (RDP). To switch back the current session to the monitor simply start a command prompt and execute the following command

%windir%\System32\tscon.exe 1 /dest:console

If it does not work, try to use 0 (zero) instead of 1, or test with another number until it works or get the exact session id using the command “qwinsta” (Display information about Remote Desktop Services sessions) to get the ID. Your ID is found on the line with the “>” character.

Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TEMP>qwinsta
 SESSIONNAME    USERNAME         ID STATE  TYPE    DEVICE
 services                  0 Disc
 console                   1 Conn
>rdp-tcp#0     administrator       2 Active
 rdp-tcp                 65536 Listen

C:\Users\TEMP>

— Johan Ryberg

8 januar 2015

Jag satt o surfade runt en kväll i veckan.. Helt plötsligt dök det upp en sida från "Polisen", som anklagade mig för att varit inne på olagliga sidor och datorn är nu låst.

(url  "powerboys.com   avslöjade ju lur)  Det gick inte att släcka ner sidan utan man hänvisade till en länk. där man mot avgift skulle få datorn upplåst.

Men det kunde man ju inte göra--- Hur lösa detta?  Tänkte att enda lösningen var att radera och installera om systemet. Jag tog fram en skiva med U-14.04 och körde en nyinstallation av den. Det funkade perfekt.. men då jag hade 14.10 innan ville jag göra en uppdatering... Fick upp uppdateraren och det löpte på och färdigställdes bra.

När jag sedan skulle starta program gick det inte.. verkar som den fortfarande var låst. shit tänkte jag och installerade om till 1404 igen. Det funkade ju och är ju nog så bra som 14.10. Så jag körde ett  par dar med det utan problem.

Nu är ju jag lite tjurig och tänkte jag vill ju ha 14.10, så jag laddade ner det och skulle bränna en skiva.. Körde brännaren i windows 7.. den brännde och sa att den var färdig, men när den körde kollsiffra. kom det upp meddelande att det hade skett ett fel. Försökte en gång till,, samma reslultat. Gick då över till Ubuntu igen och installerade brassero-brännaren.. och vid bränning fick jag samma resultat. Kunde inte färdigställa skiva. Vad pågår?? Det brukar ju funka, Iofs hade jag en beg, rensad skiva..  men det kan ju va den i alla fall. Så jag leta på en annan skiva, som jag rensade (det var ubuntu 32-bit på den, jag har 64bit på bägge mina datorer)
Satte i skivan, körde igång brännaren med Ubuntu 14.10 och efter ett tag var den färdig.. det var altså skivan som var defekt.   Har nu installerat 14.10 på den infekterade datorn och allt flyter på som det skall. Skönt. Tycker iofs att det är ganska kul att fipla lite med datorerna.främst laptopen, som är lite lek o experimentdator.
Men där ser man vad mycket besvär dom här bedrägerisidorna kan orsaka. Hoppas bara att ingen klickar på länkar på de sidorna. för då kan det bli krångligt.
Ha en god fortsättning med Ubuntu även 2015. Tiden går fort så snart är det dags för nästa upplaga av vårt system

 

5 januar 2015

Jag har under julledigheten tagit mig tid att aktivera TLS kryptering för trafiken som går till denna hemsida. Det går nu att besöka hemsidan via “https” men jag ska konfigurera om Apache så att alla tvingas in den vägen (förhindrar okrypterad trafik med andra ord). Sedan har jag dessutom stött på problem med WordPress där gamla mediafiler fortfarande sänds okrypterat och genererar “mixed-content” varningar.

Ska fixa detta så snart jag hittar vart felen sitter ;)

encryption2

2 januar 2015

Inspirerad av ett inlägg på Google+ så har jag bestämt mig för att 2015 är året där jag skall sponsra ett Open Source projekt i månaden. Det handlar inte om några större pengar men ändå ett sett för mig att visa min uppskattning för deras arbete.

Första donationen på $20 för Januari månad går till cURL.

curl is a command line tool and library for transferring data with URL syntax, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. curl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, HTTP/2, cookies, user+password authentication (Basic, Plain, Digest, CRAM-MD5, NTLM, Negotiate and Kerberos), file transfer resume, proxy tunneling and more.

Jag har använt cURL under många år, både privat och i jobbsammanhang och är ett fantastik verktyg. Men det är kanske libcurl som nyttjas mest och finns installerat i princip på allt :)

Här är en länk till donationssidan för cURL: http://curl.haxx.se/donation.html

 

1 december 2014

<figure class="wp-caption alignright" id="attachment_3713" style="width: 225px;">gg<figcaption class="wp-caption-text">
Billede af
Michael Coghlan

</figcaption></figure>

Forestil dig at regeringen med opbakning fra stort set hele folketinget ændrede fartgrænserne på alle veje til 80 km/t.

Motorvej? 80 km / t.
Stille villavej? 80 km / t
Vej med mange børn på cykel og gåben, tæt på skole og børnehave? 80 km / t.

Forestil dig så at produktiviteten i samfundet falder (som følge af længere transport-tid på motorvejene) og at der sker en stigning af antallet af på kørsler med personskader til følge (fordi 80 km/t ikke giver reaktionstid til at undvige fodgængere, der krydser kørebanen).

Hvilke spørgsmål bør vi så søge svar på hos de ansvarlige politikere?
Bør der stilles spørgsmålstegn ved om det juridiske håndværk i udarbejdelse af lovgivningen har været i orden? Bør der fokuseres på om skiltningen af de nye fartgrænser lever op til kravene for vejskilte?
Eller bør der søges en politisk stillingstagen til konsekvenserne af lovgivningen?

Det er selvfølgelig det sidste der er det spændende. Vi antager at juristerne i trafikministeriet kan deres håndværk og ikke har lavet juridiske fodfejl.
Politik bør handle om meninger, holdninger og visioner, og vi bør fra vore folkevalgte politikere kunne forvente stillingtagen til hvad der sker i samfundet – specielt stillingtagen til konsekvenserne af lovgivning de selv har udarbejdet eller støttet.

c

Overvågning

Så hvorfor er der ingen der spørger de ansvarlige politikere om de mener at det er fornuftigt at registrere og gemme stort set alt digitalt data som passerer gennem Danmark? Hvordan passer det sammen med vores frihedsrettigheder, som f.eks. privatlivets fred?
Er det kendetegnet for at et demokratisk samfund at vi indsamler alt data-trafik og glædeligt deler det med fremmede magter, udenfor vores egen demokratiske kontrol?

Hvorfor slipper de ansvarlige politikere afsted med at lire en juridisk vurdering af lovligheden af det der foregår af, i stedet for at blive aftvunget en politisk stillingtagen til konsekvenserne af masseovervågningen?

Om under et år skal der være valg til folketinget. Jeg kan frygte at selvom privatliv på nettet, Snowdens afsløringer, osv. fylder en del hos vælgerne, så kommer det ikke til at blive et valg-tema af den simple grund at der er enighed på tværs af rød/blå stue.

Når en eller anden Reimer Bo klon skal styre partilederdebatterne kommer emnerne sandsynligvis til at være skat, uddannelse, udlændinge, eller lignende, for her kan der let laves “godt TV”, hvor forskellene mellem partierne og fløjene trækkes skarpt op. Politiske spørgsmål hvor partiernes (mangel på) svar er de samme, er ikke godt underholdende TV, så journalisterne vælger sjældent disse vinkler.
Det bliver altså vores opgave som vælgere at få sat overvågning på nettet på dagsordenen. Der kommer ikke nogen og gør det for os…

http://youtu.be/36UHf96dvXY?t=1m7s

30 november 2014

Under construction

Fra Linuxchick
1 december 2014 00:57

When I’ve figured out what to use this site for more things will show up.

29 november 2014

Screenshot_2014-11-29-08-28-16I just published a tool I have been working on to very easy send push notifications from Naemon, op5, Nagios or Icinga as a few examples to your Android, iPad, iPhone or desktop using Pushover

You can find notify-via-pushover on my Github page: https://github.com/jryberg/notify-via-pushover

Please feel free to give me feedback and feature request if you are missing something.

— Johan Ryberg

17 september 2014

Lad mig indlede med at sige, at det er lykkedes mig at installere et NemID-certifikat på min computer, og at jeg ikke havde problemer med det. Men nu er jeg altså også ekspert i feltet, både hvad angår almindelig computerbrug...

11 september 2014

Smarta lösningar för hallen

Fra Lathund
11 september 2014 08:47

Många gånger är man som inredare ute efter ordning och reda. Det ska inte vara stökigt och det ska vara lätt att gömma undan saker och ting och hålla utrymmet rent. Ett rum i huset som ofta får ta mycket stryk när det gäller nedsmutsning och stökighet är helt klart hallen. Det är inte enbart smuts som dras in av skorna, det är även skorna i sig. Även vinterjackor, mössor, vantar, paraplyer och allt annat hamnar i detta utrymme och man upptäcker snabbt att man saknar förvaring för allt. Har man dessutom all förvaring i krokar och skoställ så kommer hallen väldigt snabbt att se enormt stökig ut, med massa saker. Knappast en miljö som är direkt välkomnande när man kommer hem och vill kunna känna lugnet.

Det finns ett smart sätt att lösa det på. Lösningen heter lådor och krogar med lock. Det finns mängder av olika varianter på många olika affärer som inte behöver kosta speciellt mycket. Fixar man dessutom till några hyllplan i hallen som dessa kan stå på så kommer man ha mängder av snygg och praktiskt förvaring som dessutom är lättillgänglig. Det är också smart att märka upp respektive låda med antingen vad de innehåller eller faktiskt ge en korg eller två till varje familjemedlem där de får förvara sina saker. På så sätt försvinner mycket av hallprylarna i snygga lådor och det skapas lätt en inredning som är betydligt mycket mer välkomnande än ett klassiskt familjekaos. Jackor kan ni med fördel fortsatt ha på krokar, eftersom det stökigaste nu befinner sig i strukturerade, välformade lådor och korgar.

Möblera om!

Fra Lathund
11 september 2014 08:46

Är man verkligen ute efter att göra saker och ting annorlunda snabbt i sitt hem så är det ett sätt som är det allra enklaste. Använd det du redan har! Många är det som är ganska tillfreds med hur ens vardagsrum ser ut för tillfället, men att man ändå vill göra något åt det, få någon typ av förnyelse och skapa en känsla av det fräscha. Faktum är att man inte behöver ha nya möbler och inredning för att lyckas med det. Det räcker gott och väl med det du redan har.

Det är därför en mycket bra idé att tänka annorlunda med redan existerande möbler. Kan den saken stå där borta eller kan vi flytta det här hit? Att möblera om hemmet är många gånger ögonöppnande, för man upptäcker helt nya saker som man tidigare inte trodde var möjligt. Man kan exempelvis hamna i bättre vinkel mot tv:n, öppna upp rummet betydligt eller till och med dela av det i olika sektioner som passar för olika tillfällen. Det är med andra ord mycket som du kan göra med det du redan har och under möbleringen så kommer ni säkerligen att märka att det är vissa saker som du kan ta bort helt eller att det är några småsaker som nu faktiskt får plats, som du alltid velat ha. En möblering är på många sätt eggande för fantasin, man får skapa med det man har och lägga till eller dra ifrån och genom detta skapa sig ett helt nytt rum med en helt ny känsla.

4 september 2014

Jag vill gärna använda mig av ”Gnome Classic” eller ”Fallback” som den numera kallas när det gäller mitt skrivbord i Ubuntu. Jag har inget större behov av ett ”flashigt” skrivbord då det i 9 av 10 fall är täckt av en massa öppna fönster och annat Efter att ha installerat ”Fallback” för att få mitt […]

1 september 2014

Look at that.

root@halleck:~# tarsnap --list-archives -v | sort -k2 | head -n1
M2009-09        2009-09-01 05:24:01
root@halleck:~#

Having been using the Tarsnap backup service for five years kind of deserves a blog post? Let me share a few of the reason why I keep using Tarsnap for offsite backups, and why you too might want to.

 • Encryption happens locally, allowing one to worry less about the files being included.
 • Data deduplication on a block level, allowing for every kept backup to be a full snapshot.
 • Client uses basically the same command line option as regular tar, making Tarsnap familiar as well as scriptable.
 • While not open source, the Tarsnap client source code is fully available, coupled with a serious bug bounty program.
 • Server side Tarsnap uses Amazon S3 for storage, which has a proven record for durability.
 • IPv6 support.

Then there are these potential issues, which may or may not be an issue for you.

 • Restoring files tend to be a bit slow. That limitation can partially be worked around by restoring separate folders in parallel.
 • You can only use the Tarsnap backup client together with the Tarsnap backup service. Backing up to your own infrastructure is not supported.
 • Payment can only be made a head of time, and if your account runs out of money there is a relatively short window before your backups are deleted. Personally I can keep track of that, but it makes me hesitant to recommend Tarsnap in any work environment.

For more info, see the pages Tarsnap design principles and Tarsnap general usage.

In case you start using Tarsnap, then feel free to take a look at my tarsnap-helpers git repository. It contains a couple of monitoring scripts as well as some bash completions.

20 august 2014

.. efter två års uppehåll så tog jag mig tid att uppdatera den svenska översättningen av VirtualBox.

3 juli 2014

Nautilus, standardfilhanteraren om du kör Gnome eller liknande i Ubuntu, har blivit ganska slimmad i version 14.04. Detta välkomnas av vissa och spottas på av andra. Det beror nog lite på vad man gör från ”utforskaren”, eller filhanteraren. För dig som vill ”ha tillbaka” Nautilus som den var finns det lite olika alternativ. Från Synaptics […]

30 juni 2014

I use gitolite to host my personal git repositories. Being the way I am I also do the whole mirroring dance.

Of course, mirroring requires monitoring. Preferable without granting ones Icinga more access than necessary. Hence these Python snippets.

For some actual specifics, let me direct you towards the README file.

13 marts 2014

För att visa dolda filer i Finder skriver vi följande kommandon:

$ defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
$ killall Finder

För att dölja dolda filer igen:

$ defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
$ killall Finder

6 marts 2014

Now at Fouredge

Fra Linuxchick
6 marts 2014 09:58

As of this week I’ll be found at Fouredge AB.

3 marts 2014

1 marts 2014

Måste-ha-appar

Fra grodankermit blogg
1 marts 2014 19:14

image
feedly, mailbox, google maps, dropbox, airstash, spotify, shazam, imovie, zedge, svt play, imdb, sonos, week calendar

17 februar 2014

Spår av Linux

Fra Mitt liv med Ubuntu
17 februar 2014 21:05

Jag börjar bli gammal. Ett av tecknen på det att det åter är dags att förnya körkortet.

Så jag behövde ett bra foto. Jag är visserligen en duktigt amatörfotograf själv men jag skriver aldrig ut bilder och inte är jag säker på hur man tar ett bra självporträtt. Så jag åkte in till grannstaden där det finns något så ovanligt som en fotobutik. Där blev jag fotograferad helt enligt trafikverkets regler.

Under tiden jag väntade på att mina bilder skulle framkallas stod jag och tittade på de kioskdatorer som används för att kunder ska kunna välja vilka digitala bilder de vill framkalla. Och precis när jag stod där uppdaterades deras mjukvara och kioskdatorerna startade om.

Det blev en trevlig överraskning för mig när jag på samtliga kioskdatorer får se en Linuxbaserad startsekvens.

Kioskdatorer

Bild från fotobutikens kioskdatorer

16 februar 2014

After a few months with a computer you usually end up with a lot of different software packages installed that is only required for few specific projects. Wouldn’t it be better to not install the software on your development machine so you don’t have to re-install your operating system so often?

That is where Vagrant comes in. For me Vagrant is a frontend for virtualbox and other virtual machines engines(?) such VM Fusion/Workstation. The cool part is that with one Vagrant configuration file you can easily create a new Virtual Machine with the exact same settings as last time and you can share these settings with other developers. If you accidently install something that crash or slows down your VM, just destroy it and boot up a new instance.

I use Vagrant for a lot of different purposes and today I created a Vagrantfile (Vagrant settings file is called “Vagrantfile”) for LaTeX to PDF generation. In xubuntu 12.04 LTS which I run on my host the LaTeX packages are quite old so instead of messing around with custom installation files or PPA:s I set up a VM xubuntu 14.04 which have a LaTeX version that I need. To generate my PDFs from LaTeX I just run “vagrant up && vagrant ssh” and then “make” in the report folder and out comes a PDF without installing a lot of extra packages on my host system.

The entire project is found on github here.

10 februar 2014

Städning

Fra Mitt liv med Ubuntu
11 februar 2014 00:04

Jag har städat lite i vårt team på Launchpad. Genom åren har olika administratörer av vårt team haft olika rutiner när det gäller längden på medlemskapet. En del har satt en sluttid andra har låtit medlemmar bli medlemmar i all evighet.

Sedan har de medlemmar med en sluttid varit tvungna att ansöka om förnyad medlemskap, som sedan ska godkännas av en administratör. En manuell hantering som inte gör någon glad.

Så nu har jag genomfört en förändring som slår igenom på alla medlemmar.
Alla som ansöker om medlemskap i vårt team och blir godkända blir medlemmar i 365 dagar från det datum de blir medlemmar.
När man närmar sig sitt slutdatum får man ett e-postmeddelande som erbjuder en att förlänga sitt medlemskap med ytterligare ett år. Om man vill vara kvar förlänger man själv sitt medlemskap utan inblandning av någon administratör. Vill man inte vara medlem längre struntar man i att förlänga medlemskapet och blir då med automatik deaktiverad.

För att det skulle vara lika för alla gick jag igenom de befintliga medlemmarna och satte slutdatumet ett år från det datum, men ej år, som de blev medlem i vårt team.
Så om medlemmen blev medlem 2010-02-10, satte jag ett slutdatum till 2015-02-10.

I helgen blev jag klar med hela vårt team, så nu har alla ett slutdatum, och kan själv välja om de vill förlänga sitt medlemskap när det är så dags.

3 februar 2014

UPDATE: The drivers were temporarily unavailable; they seem to be up again, at least on the Brother US site: http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=us&lang=en&prod=ds620_all&os=128


I recently bought a Brother DS-620 document scanner that supposedly had support for Linux. It turns out it did, but only after a few quirks. I installed the official Linux drivers, and tried to scan a document using a GUI scanning application. Things were hanging and generally very unresponsive. I checked with the SANE command line tools, e.g. “sane-find-scanner”. It turns out things were indeed working, albeit very slowly. In dmesg I found a lot of messages like:
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.165644] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.333832] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.501677] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.669712] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.837679] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci

repeating several times every seconds. At this stage I was thinking that the Linux support was very crappy. After quite a lot of mucking around playing with capturing USB packets using Wireshark, it seemed the device itself was requesting a reset, and the Linux kernel was resetting it approximately 200ms later. Reading some Linux source code, and playing with USB quirks in Linux solved nothing.

Finally, I gave up and booted into Windows to check if the hardware had a defect. In Windows it worked without issues. I upgraded the firmware using the Windows utility to do so. After doing this the scanner worked without issue also in Linux.

So, all in all: There is official Linux support for this scanner, but it seems to require a firmware upgrade. This could definitely be better handled by the Brother documentation.

29 januar 2014

Looking for new opportunity

Fra Linuxchick
29 januar 2014 02:43

I’m looking for a new opportunity within Linux administration.

16 januar 2014

Jag noterar lite förvånat att vi kommit upp i sjutton lektioner i den nya GIMP-skolan som jag kallat Bildbehandling från början. Du som följt med hela vägen och övat på egen hand kan vid det här laget rätt mycket om GIMP och bildbehandling.

Vi har tankat ner GIMP, som är ungefär som Photoshop men alldeles gratis och funkar på alla datorer, lärt oss att beskära, skala och skärpa en bild. Det räcker gott för många bilder.

Vi har lärt oss att göra bilden lite mer levande med kurvor och att rätta till lutande horisonter och störande linjer, liksom att lysa upp ett ansikte som råkat hamna i skuggan.

På slutet har vi varit inne på att fixa rynkor, acne och till och med att fixa in det där lodjuret, som vi inte hittade ute i skogen — jo, vi har snackat etik och moral också.

Tro inte att det är slut med det. Fler lektioner kommer, men jag ville bara ge alla en chans att komma ifatt och hitta befintliga lektioner, kolla nedanför bilderna!

 1. Omstart i GIMP-skolan

 2. Men varför?

 3. Bekanta dig med GIMP

 4. Anpassa en bild för webben

 5. Beskär dina bilder

 6. Piffa kurvorna

 7. Behandla mobilbilder och bilder från ”paddan”

 8. Lutande bilder

 9. Lutande hus

 10. En liten backspegel

 11. Håll igen och efterbelys

 12. Om lodjur på Alvaret, trådsmala modeller och kraftens mörka sida

 13. Blixtsnabb föryngring

 14. Ta bort damm, fläckar, acne, rynkor eller vad du vill från bilden

 15. Egna penslar

 16. Så fångar du ett lodjur i kameralinsen

 17. Gör bilden svartvit

Fler avsnitt tillkommer dagligen…

 


7 januar 2014

Jag har länge använt mig av NetworkManager för att ansluta till mitt WLAN hemma, trots att jag enbart använder textbaserad konsoll på min linuxmaskin (Ubuntu). Ikväll lyckades jag lista ut hur jag kan få igång nätverket utan NetworkManager, trots att jag använder WPA2 för det trådlösa nätverket. Jag konfigurerade det trådlösa interfacet så här i filen /etc/network/interfaces:

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
 wpa-ssid  mitt-trådlösa-näts-ssid
 wpa-psk  min pre-shared-key (lösenordet, i klartext)

Startade om nätverket och vips fungerade det. Ibland är det enklare än man tror.

27 december 2013

Är jag en FOSS-fanatiker?

Fra Linuxnyheter.se
27 december 2013 09:40

559px-Fort_Wayne_Daisies_player,_Marie_Wegman,_of_the_All_American_Girls_Professional_Baseball_League_arguing_with_umpire_Norris_Ward_Opa-locka,_Florida, wikimedia

Jag följer de invandrarfientliga bloggarna rätt frekvent. Jag är relativt passionerad antirasist och tycker att det är rätt underhållande att se vilken klubb för inbördes beundran som härjar på nämnda bloggar. Nästan som en sekt, där åsikter utifrån väldigt sällan beaktas eller ens läses och om man gör det, så förlöjligas de flesta på ett eller annat sätt.

Jag slösurfade även in på några LCHF-bloggar för några dagar sedan och såg samma sekteristiska beteende där. Professor Stefan Rössner fick ta mycket skit i kommentarsfälten, nästan lika mycket som ”batikhäxorna” och ”skäggbarnen” på rasistsajterna. Att han sa att det spelade mindre roll vilken typ av kostråd man gav för att folk tenderade att inte följa dem någon längre period, det verkade gå kommentarstomtarna helt förbi. Istället hängde man upp sig på andra detaljer som var lättare att skjuta på. Att LCHF funkar tvekar jag inte på. Men att de flesta inte är disciplinerade nog att följa kostråden tvivlar jag inte heller på.

Internet verkar generellt innebära att det är lättare att hitta likasinnade och det verkar också enklare att förstärka sina egna uppfattningar i en bubbla av liknande uppfattningar. Det visar sig inte minst i alla udda stoppa-ditten-och-datten-grupper som finns på Facebook.

Piratpartiet är en annan sådan bubbla. Där samlas de som är kritiska till övervakningssamhället, dit jag kan räkna mig. När man jämför de mer moderata rasistsajterna och deras argumentation kring invandring och vad den i förlängningen kommer att leda till, och övervakningskritikernas worst case scenario så skiljer sig inte retoriken speciellt mycket åt. Övervakningen är visserligen illa nog redan nu, men om det här fortsätter har vi snart ett orwellskt samhälle där ingen får prata och tänka fritt utan att övervakas. Myndigheterna tiger som muren och håller viktig information från oss medborgare. De vet sanningen, men utåt sett säger de att det är bäst för alla om debatten lägger sig.

Inte helt väsensskild argumentation om du frågar mig. Är vi som fruktar övervakningssamhället bara verklighetsfrånvända alarmister precis som Sverigedemokraterna och deras anhängare? Jag tror ju inte det, men hur ska man veta säkert?

Då började jag fundera över mitt eget förhållningssätt till datorprogramvara, speciellt då fri programvara och öppen källkod. Jag surfar gärna runt på webbplatser som rapporterar kring fri programvara och öppen källkod, inte på så många andra ställen alls om jag ska vara ärlig, utöver rena nyhetssajter.

En sån här bubbla förstärker såklart min uppfattning om att fri programvara och öppen källkod är lösningen på alla problem, inte minst inom offentlig sektor som bränner över tio miljarder per år bara i licensavgifter. Men är jag då innestängd i en alarmistisk världsbild? Vad tycker ni?

Relaterade artiklar:

12 december 2013

Teamet bakom SwiftKey annonserade nyss ut deras senaste beta som kommer med två efterlängtade funktioner: Emojis och en riktig sifferrad.

timthumb.php

För er som inte känner till SwiftKey så är det enligt mig det mest överlägsna tangentbordet som finns till Android. Det lär sig hur du skriver och ger förslag på ord allt eftersom du skriver, så att du kan författa hela meningar med bara ett fåtal tryck. Den förstår även vilket ord du försöker skriva, så att lata användare som undertecknad behöver inte ens försöka att stava ordet rätt då jag vet att SwiftKey kommer att rätta ordet åt mig.

Till och med stödet för Emojis är smart i SwiftKey. Om du skriver ordet ”jultomte” kommer den att ge en jultomte-emoji på förslag. SwiftKey lär sig även hur och vilka Emojis som du använder och kommer att ge dessa på förslag när den anser att det passar.

Betan av SwiftKey är gratis för alla att testa och du laddar hem den här: http://bit.ly/skemojibeta.

Källa: SwiftKey

flattr this!

1 december 2013

Mina intryck av min nya LG G2

Fra Lathund
1 december 2013 15:10

Nu när jag haft min telefon ett par veckor känner jag mig redo för att dela med mig att mina 5 cent om min nya telefon. Om ni förväntar er en proffsig och uttömmande recension  av någon erfaren hänvisar jag er till Swedroids recension om telefonen.

Mina intryck av utsidan

Jag saknar WOW-faktorn som fanns förr i tiden. Förr i tiden när man köpte ny telefon hade varje ny telefon något nytt och spännande, min första telefon var Ericssons första telefon som man kunde skicka SMS med. Telia hade dock inte stöd för SMS på den tiden, det kom senare och kostade då 2,50 kr per SMS. Jag minns min första telefon med färgskärm som om det var igår. Nyheterna idag saknar den där WOW-faktorn, för vem minns första telefonen med optisk bildstabilisator eller första telefonen med Super IPS-skärm?

Men jag blev faktiskt lite imponerad när jag startade telefonen första gången och den ljusstarka och färggranna skärmen på 5,2″ uppenbarade sig. När jag höll min LG G2 och min Nexus 4 bredvid varandra var det nästan pinsamt hur dåligt min Nexus 4 presterade. Innan var jag väldigt nöjd med min Nexus 4 och kände inte något behov av en bättre skärm egentligen, men efter att ha hållit dom bredvid varandra skulle jag aldrig kunna gå tillbaka till en Nexus 4 igen.

Enligt LG är 5,2″ så stor en skärm kan bli utan att nalla på användarvänligheten. För mig som har pianofingrar är storleken inget problem, min tumme kommer för det mesta åt hela skärmen även om det innefattar lite akrobatik ibland. Har man små eller medelstora händer kommer man absolut behöva använda två händer för att manövrera telefonen.

Baksidan är av plast och en magnet för fettfläckar. Även om baksidan är av plast så ser jag inte det som ett “no no”, men jag hade önskat att LG valt en mindre fettbenägen plast. Jag är en renlig person som ofta tvättar händerna, men kollar man på telefonen ser det ut som att jag doppat handen i smörpaketet innan jag använt telefonen. Ingen angenäm upplevelse direkt. För mig var lösningen ett skal, närmare bestämt ett skal från Nillkin. Det är det enda skal jag kan tänka mig, vanligtvis hatar jag skal eftersom dom är fula och klumpiga. Men Nillkin har faktiskt lyckats med konststycket att utforma ett diskret skal som är både snyggt, känns bra i handen och faktiskt fyller sin funktion som ett skyddande skal. Dom finns för drygt 50 kr med gratis frakt på eBay. Du kan köpa dom i Sverige också, men då kostar dom 200 kr plus frakt.

Jag hade ett Nillkin-skal till min Nexus 4 och det räddade mig från en spräckt skärm en gång faktiskt. Det var när jag var ute och motionerade och klumpigt nog lyckades tappa min Nexus 4 i asfalten (första och enda gången jag tappade den). Den studsade 4-5 gånger i asfalten för att slutligen landa med displayen ner mot asfalten. Mitt blod frös till is. Jag samlade mod till mig och böjde mig sakta ner för att plocka upp den. Till min stora förvåning var det inte en enda repa på displayen.

Mina intryck av insidan

När det kommer till mjukvaran har det absolut hänt en del sedan jag hade min LG Optimus 2x från 2010. LG har putsat på både utseendet och funktionaliteten, men jag tror att man hade lite bråttom med vissa saker. Och i det stora hela så räcker det inte hela vägen, även om dom lyckats bättre än vad Samsung har gjort med Touchwiz.

Till att börja med, hur fan tänkte dom när dom valde cyanfärgade ikoner i notifikationsfältet? Ännu värre blir det när dom har valt att göra notifikationsfältet genomskinligt. Det finns typ 1 bakgrundsbild som passar till cyanfärgade ikoner.. För att inte tala om meddelande-appen som är designad för synskadade, texten i konversationerna är typ 130% större än övrig text. Listan kan göras lång med saker jag störde mig på i mjukvaran.

Det dröjde 1 dag innan min telefon var rootad. Jag hade tänkt köra stock så länge jag kunde för att ge det en ärlig chans, men efter en dag så stod jag inte ut. Är man bortskämd med Android i sitt originalutförande och med dom eleganta extrafunktioner som CyanogenMod erbjuder så nöjer man sig inte med mindre. När jag rootade min telefon installerade jag Xposed och modifierade utseendet ganska styggt, men det räckte inte riktigt ändra fram och dagen efter hade jag flashat CyanogenMod.

LG G2 har funnits i Sverige i någon månad och uppdateringarna lyser med sin frånvaro. Vilket oroar mig, inte personligen då jag kör med custom firmwares. Men dom som tänkt ha sin telefon orörd har en oviss och osäker framtid framför sig. Som dom flesta vet så har ju inte LG varit vidare duktig på att uppdatera sina telefoner, dom har rent utav varit pinsamt skitdålig på ren svenska. Jag skulle tippa på att G2 kommer att få en uppdatering med KitKat om 3-4 månader för att sedan dö ut helt. Jag hoppas dock att LG bevisar oss fel.

Summa summarum

Telefonen i sig är kanon! Hårdvaran är en best och kameran presterar riktigt bra! Mjukvaran är dock ett stort “meh”, men för en Svensson som inte har jättestora krav på mjukvaran och inte bryr sig om uppdateringar är det här är en ypperlig telefon rakt igenom. Men för nörden så är custom firmwares ett måste.

29 november 2013

John Xionidis ikontema Morena som jag pratade om tidigare i veckan kom idag upp på Play Store.

banner

Morena innehåller mer än 850 ikoner (som är 1080p-kompatibel), 7 bakgrundsbilder och har stöd för följande launchers:

▪ Apex
▪ Nova
▪ Adw
▪ Action
▪ Holo
▪ Smart

Morena kostar 11,47 kr och du köper det på Play Store här.

4 november 2013