29 marts 2015

DebianNEWS about DebEX Barebone 150329
A new version of DebEX Barebone with Xfce 4.12 and kernel 3.18.0-8-exton (equivalent to Kernel.org’s stable kernel 3.18.1) is ready. I have installed Nvidia’s proprietary graphic driver 340.65. All packages have been updated to the latest version as of Mars 29, 2015.

Announcement about Xfce 4.12, released 150228
Today, after 2 years and 10 months of work, we are pleased to announce the release of the Xfce desktop 4.12, a new stable version that supersedes Xfce 4.10. This long period can only be explained by how awesome Xfce 4.10 was. But as all things, it needed some refreshing – and for that we saw lots of new contributors providing valuable feedback, features and bugfixes. As always, Xfce follows its steady pace of evolution without revolution that seems to match our users’ needs.

Unique?
As far as I know there is not other Linux live cd/dvd with Xfce 4.12.

Three versions of DebEX: DebEX Barebone, DebEX Gnome and DebEX KDE Linux 64 bit
All three systems/distributions are based on Debian Jessie (upcoming Debian 8). There are also certain elements of Debian Sid (unstable). Xfce 4.12 (released 150228 after about three years work!) is used as Desktop environment in DebEX Barebone. It aims to be fast and low on system resources, while still being visually appealing and user friendly. Gnome 3.14 is used in DebEX Gnome. KDE 4.14.3 and KDE Plasma Desktop 5:84 is used in DebEX KDE. DebEX Barebone uses “my” special kernel 3.18.0-8-exton (equivalent to Kernel.org’s stable kernel 3.18.1). So does DebEX Gnome version 150122. DebEX KDE uses “my” special kernel 3.19.0-5-exton equivalent to Kernel.org’s stable kernel 3.19.0. The system language is English (in all three versions of DebEX).

Screenshot of the Xfce 4.12 Desktop

READ MORE…

Varför LaTeX?

Fra Påvels blogg
29 marts 2015 11:00

Jag råkade läsa en artikel i Full Circle Magazine om LaTeX. Författaren var positiv, men länkade till en artikel som jämför LaTeX och MS Word. De tyska artikelförfattarna och psykologerna kommer fram till att Word är överlägset LaTeX. Enda undantaget är om man skriver mycket matematiska formler. Försökspersoner skriver snabbare och gör färre stavfel och misstag i Word. Människor blir mer produktiva då de använder ordbehandlingsprogram jämfört med LaTeX. Författarna går minst ett steg längre och drar slutsatsen att LaTeX bör förbjudas vid universitet eftersom det tar lång tid att lära sig och är mindre effektivt än Word. Skattebetalare ska inte belastas med att akademiker använder sämre produkter som fördyrar deras arbete.

Man kan tycka mycket om artikeln. En genomgång finns här (läs även kommentarerna!) och en annan här.

Jag håller med kritikerna och tycker att artikelförfattarna brister i vetenskaplighet. De uppgifter de gav försökspersonerna var simpla och har föga gemensamt med hur jag och andra akademiker arbetar. Uppgifterna liknar förmodligen mer hur en sekreterare arbetar eller kanske uppgifter gymnasieelever eller unga studenter förväntas lösa. Sådana enkla uppgifter gynnar givetvis det enkla programmet, Word.

Att skriva in så mycket text som möjligt på 30 minuter med så få stav- och språkfel som möjligt är inget jag sysslar med. Inte heller ”klippa/klistra” metoden för uppsatsskrivande. Om man arbetar med sådana saker, skriver enstaka brev, kanske en uppsats på 20 sidor då och då, är Word eller vilket ordbehandlingsprogram som helst, bättre än LaTeX. Hade man bett försökspersonerna skriva ett manus på 200 sidor med massor med korsreferenser, litteraturlista, index och snyggt placerade bilder som ständigt refereras till i texten och då allt var klart bett dem ändra sidformat, hade LaTeX sopat mattan med Word.

Jag tycker att artikeln brister i ännu ett avseende och att även kritikerna missar detta. Man måste analysera hela arbetsflödet. Både Word och LaTeX används tillsammans med andra program för särskilda syften. Detta har fått mig att fundera över varför jag gått över från ordbehandlingsprogram till LaTeX.

Mitt skrivande

De texter jag skriver arbetar jag på i åratal. Det är som regel bokmanus på flera hundra sidor med bilder, tabeller, index, listor, appendix, litteraturlistor och innehållsförteckningar. Skrivhastighet är underordnat då tiden för tankemöda vida överträffar tiden jag knackar in text. Förr använde jag ordbehandlingsprogram, först Word och senare OpenOffice Writer som visserligen var ett steg framåt, men som brister även det. Den största bristen är att texten inte blir typsatt, det vill säga ett Word- eller Writer-dokument duger inte att skicka till ett tryckeri som tryckoriginal. Då ett manus börjar bli färdigt måste det stuvas om i ett typsättningsprogram. Detta kan vara LaTeX, men oftast InDesign. Där görs all formatering med bilder, tabeller, index, listor, appendix, litteraturlistor och innehållsförteckningar etc om. Gjorde jag dem i Word/Writer var det bortkastat arbete.

Arbetsflödet med Word omfattar alltså i realiteten minst två program Word+InDesign.

Jag är verksam inom humaniora. Naturvetare och matematiker har förvisso ännu större nytta av LaTeX än jag då de arbetar med formler. Inom humaniora är pengar en bristvara och ofta redigerar man böcker eller tidskrifter själv. Det är kanske ingen arbetsgång jag rekommenderar, men den har sina fördelar. Man kan ändra i texter till sista minuten och har full kontroll på layout och innehåll. Att peta i InDesign är inte det lättaste. En ändrad mening kan leda till att man får sätta om ett helt kapitel. Att göra det natten innan ens avhandling måste lämnas till tryckeriet kan leda till hjärtinfarkt.

Jag har kollegor som skriver hela böcker i InDesign utan omvägen via Word. Det man tappar är användbara ordbehandlingsfunktioner samt risken att man alltför tidigt ser sin text som bildobjekt. Det är i praktiken ogörligt att samarbeta i eller skicka InDesign-filer för genomläsning och korrigering till kollegor.

Sedan tillkommer alla de vanliga nackdelarna: InDesign är dyrt, för dyrt för de flesta privatpersoner. Det är ett proprietärt program som sparar dokument i ett proprietärt filformat. Har du inte InDesign kan du inte komma åt ditt eget arbete. Du kommer sannolikt inte att kunna öppna filerna om några år då Adobe ändrat i filformat. Linux, som jag använder, är uteslutet som operativsystem. Word har samma nackdelar, men kanske i något mindre omfattning.

LyX

Jag använder oftast inte LaTeX utan LyX. På gott och ont kommer man längre från LaTeX-koden. Programmet är ett slags kompromiss mellan ordbehandlare och LaTeX som fungerar väldigt bra.

Jag använder LyX från första anteckningen till jag lämnar det tryckfärdiga bokmanuset till tryckeriet. Enda undantaget är att tryckeriet kan kräva att jag kör PDF:en genom Adobe Distiller för att det ska få deras prepress-inställningar. Det tar fem minuter. LyX har underlättat mitt arbete enormt och att använda ett enda program är en stor rationalisering och effektivisering. Jag har inte tappat något av det jag kunde göra i Word+InDesign och jag slipper göra om saker och slipper onödiga funktioner som tynger ordbehandlingsprogram.

Den största fördelen är att bilder, tabeller, index, listor, appendix, litteraturlistor och innehållsförteckningar blir rätt under hela resans gång. Texten blir automatiskt typsatt och en utskrift av ett utkast ser ut som en tryckt bok. Jag kan ändra sidformat, lägga till eller ta bort text i specialversioner utan att formateringen flippar ut. Innan jag lämnar ett manus till tryck behövs bara en finputs med manuella justeringar av det LaTeX inte klarar.

Om jag ska vara ärlig är InDesign bättre än LaTeX för att sätta text. Ett InDesign-proffs med lång utbildning och praktik kan skapa snyggare dokument än vad som förmodligen är möjligt i LaTeX. I LaTeX når en amatör upp till runt 90% av InDesign-proffsets skicklighet. Ett LaTeX-proffs når kanske upp i 95 eller 98%. Detta är oväsentligt för mig. Akademiska texter är tämligen standardiserade och LaTeX är utformat för att skapa just sådana och ett InDesign-proffs får jobba hårt för att prestera bättre än en LaTeX-amatör. LaTeX har dessutom funktioner för sådant skrivande InDesign saknar. Skulle jag skriva bilderböcker eller praktverk skulle jag föredra InDesign, eller ännu hellre, betala ett InDesign-proffs för att sätta boken.

Samarbetar jag i ett projekt kan jag skicka min LyX-fil eller konvertera den till LaTeX och min kollega kan ladda ner ett gratis program (eller använda en vanlig texteditor) och fixa till eller markera det som behöver fixas utan egentliga kunskaper i LaTeX. Mer avancerade samarbeten med LaTeX-kunniga kan lätt arrangeras med versionskontroll.

En annan fördel är att man kan köra LyX/LaTeX på riktigt gamla datorer med låg prestanda. Min stationära dator hade knappt klarat senaste InDesign, men fungerar utmärkt med LyX/LaTeX och kommer så att göra till sin dödsdag.

Jag använder numera nästan aldrig ordbehandlingsprogram. Brev och ansökningar skriver jag i LyX. Jag gör även presentationer och har alltså också rationaliserat bort PowerPoint/Impress.

Den enda gången jag använder ordbehandlingsprogram för arbete är för artiklar. De flesta tidskrifter inom humaniora förväntar sig en ordbehandlingsfil och tar inte emot LaTeX-filer. Jag använder dock inte längre Word/Writer utan det enkla FocusWriter. Jag har inget behov av tusentals funktioner och en enkel editor gör det jag vill snabbare och enklare än ett tungt proffsprogram. Ibland för jag över texten till Writer innan jag skickar den och formaterar rubriker, referenser och litteraturlista enligt önskemål. Sådana småsaker är lättare att fixa i ett wysiwyg-program. Egentligen är det sorgligt att använda stora proffsprogram för att markera fetstil på några ställen. Det visar hur inkompetenta och motsägelsefulla ordbehandlingsprogram är.

Ett Exempel

För en författare eller akademisk skribent är LaTeX överlägset Word. Jag kan ge ett exempel från min egen verksamhet. För några år sedan var jag tillsammans med en kollega redaktör för en artikelsamling med drygt tjugo artiklar. Jag fick in text och bilder av författarna och satte dem i LyX. Ordbehandlingsfilerna anlände i olika filformat, med olika typsnitt och formateringar. Ibland fick jag använda timmar på att konvertera knöliga filformat eller förstå vilken teckenuppsättning eller språkinställning en författare använt. Detta är ytterligare nackdelar med ordbehandlingsprogram. Även om något fungerar för den enskilde användaren finns det inget som garanterar att filer ens är läsbara hos någon annan. Filkonvertering och filfixning är ännu ett argument mot att använda ordbehandlingsdokument för akademiskt skrivande.

Då jag fått in texten i LyX och gjort grundläggande formateringar kunde jag skicka en PDF som såg ut som den färdiga boken. Det tog ibland bara några minuter och imponerade enormt på min kollega och författarna.

Författarna fick PDF-filer för ändringar. Det hade varit en mardröm att bolla ordbehandlingsdokument i olika filformat fram och tillbaka. Det hade underlättat enormt om författarna använt LyX/LaTeX. I så fall hade de fått ett malldokument och själva kunnat se sina alster växa fram. Boken hade knappt tagit någon tid att sätta. Ordbehandlingsprogram och ordbehandlingsfiler tillförde ingenting utan var i realiteten ett hinder.

Fler fördelar

LyX och LaTeX-filer är egentligen vanliga textfiler och jag eller någon annan kommer sannolikt att kunna öppna mina dokument så länge det finns datorer. Om LyX och LaTeX skulle försvinna (mycket osannolikt) skulle jag inte kunna typsätta dokument, men forskningsresultat skulle gå att få fram ur filerna. Detta är en stor fördel i den akademiska världen. Att öppna 20 år gamla ordbehandlingsdokument är ett elände. Ännu värre är det med gamla InDesign/PageMaker filer. 20 år gamla LaTeX-filer fungerar.

Frågan är om inte universiteten borde förbjuda ordbehandlingsprogram och styra studenter från och med magisternivå och lärare att använda LaTeX. Detta för att rationalisera arbete, förbättra arbetsflöde och säkerställa att forskningsresultat kan långtidslagras. Man skulle lära studenter att skilja mellan innehåll och layout då de skriver. LaTeX är gratis och fri programvara vilket skulle sänka universitetens kostnader.

flattr this!

Flattr this!

25 marts 2015

Saving code

Fra Life of a Developer
25 marts 2015 20:45

As you probably know by now, Gitorious is shutting down. A lot of history sits on that site, and much of the code is no longer maintained. Browsing around, I ran into the maemo-tools that has not been touched since 2013. There are still some useful stuff there, so I decided to save it. All tool repositories has been cloned to the maemo-tools-old organization on github.

As I’m only a happy user, I would love to invite the original maintainers, or other interested developers to come work on it, so if you want an invite to the organization so that you can maintain the code, just drop me a mail at e8johan, gmail, com.

24 marts 2015

Android logoI have compiled yet another Android x86 system (KitKat 4.4.4), which can run live (from CD) or be installed on almost all laptops (and some Desktop computers). For example Acer (Aspire), HP, Samsung, Dell, Toshiba, Lenovo, Thinkpad, Fujitsu, Panasonic and Ausus laptops. The Android system is distributed in the form of an ISO file as the rest of my Linux distributions. I.e. you must (as usual) burn the ISO file to a CD if you want to run the system live on your computer or install it to hard drive. Read about how to burn ISO files. Or skip that. Just use ImgBurn. Nothing can go wrong.

Replacement for Windows, Mac or even Linux Desktop systems?
Some belive what I just said. The Android-x86 Project (Run Android on your PC) is about porting the Android Open Source Project to x86 platform. The Android-x86 Project’s latest release is Android-x86 4.4-r2 from 2015-01-01.

My Android-x86 KitKat 4.4.4 v3 build from 2015-03-21 will cost you 8 $. It has three advantages over the my free Lollipop 5.0.2 versionAptoide App Manager (Google Play Store is used as App Manager in my first version of Android-x86 KitKat from 150301) is pre-installed, a newer kernel (3.18.8) is used and you can run the system in VirtualBox. Read more about my KitKat 4.4.4 version 3 or DOWNLOAD it instantly…

Screenshot
Click to view a larger picture

Kernel

Kernel 3.18.8-exton-android-x86 is used.

Installing new apps
Aptoide App Manager is pre-installed (among many other apps) so you can just go ahead and make your choices. Aptoide works even better than Google Play Store, which is used as App Manager in my first version of Android-x86 KitKat from 150301.

Other important pre-installed apps in version 150321
Facebook, IMDb, Spotify, WPS Office, Instagram, Tvitter, Yr.no, Rotation Control Lite, 1Mix Radio, Secure Web and Wallpaper Store.

Screenshots

The Desktop pic 1
The Desktop pic 2
The Desktop pic 3
All pre-installed apps
Aptoide App Manager is used
Shows how easy it is to change Desktop wallpaper
Poweroff

Reviews
Softpedia’s review of AndEX (Android-x86) Lollipop 5.0.2

Softpedias review of Android-x86 KitKat 4.4.4 Exton build 1 and 2 150307
_____________________________________________________________________

READ MORE or DOWNLOAD the system instantly…

Note that Android-x86 KitKat 4.4.4 Exton build 1, Exton build 2 and Exton build 3 can run on many more laptops/computers than AndEX (Android-x86) Lollipop 5.0.2.

On Monday, 30/3, the foss-gbg group will meet and hack on 3D printers. Invitation in Swedish – tickets are free.

Välkomna på foss-gbg hackafton!

Vi träffas klockan 17:00 den 30/3 och lär oss om 3D-skrivare.

Vi får besök av Göran Frykberg som kör en 3dhub i Mölndal. Han kommer att snacka om printerteknologier och material. Han kommer även att visa lite bruksprodukter och visa varför 3D-skrivare är här för att stanna.

Vid åttasnåret drar vi vidare och umgås över en öl.

Pelagicore står för lokaler och bjuder på lättare tilltugg under tillställningen.

Gratis biljetter hittar ni på eventbrite . Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller!

Välkomna!

Göran Frykberg, Johan Thelin och Mikael Söderberg

23 marts 2015

This and That

Fra Funkyware: ITCetera
23 marts 2015 20:27

I haven't blogged anything in months and figured that now might be a good time to get around that. Here it goes:


Free Software


While I occasionally upgrade the packaging of the software I maintain at Debian to keep up with best practices, my activity downsizing goes on. Simply put: I never had any ambition to become a Debian Developer. My involvement has always remained pragmatic and mostly from the perspective of packaging software that I found useful. Even then, my motivation for doing that keeps on dwindling into nothingness, because key pieces of software keep on breaking, whenever someone upstream decides to reinvent the wheel.


For instance, GNOME no longer works at all on Geode chipsets and it barely works on Nouveau chipsets. This happened as soon as GNOME 3.14 was uploaded into unstable, right before the freeze started. Then again, I wouldn't jump to a conclusion that GNOME itself might be at fault, since Plymouth also stopped working on the same two video platforms at the same time. For all we know, this could be caused by some changes in the X.Org server code. Bugs were filed, additional information was provided, but no fix has taken place.


Given how Geode and Nouveau represent 80% of my hardware investment (my Intel laptop being the sole exception), it essentially means that the upcoming Debian "stable" is useless for me. Now try and remain motivated, even just as a mere Free Software end-user. At this point, I'm done.


Politics


Finland is holding national elections this April. I still have no idea who I'll vote for this time. The guy I voted for last time has become a career politician with an inflated ego and zero connection to the average Finn's aspirations and worries. Meanwhile, two friends are standing as candidates: one who is a razor-sharp fact finder and who is a proven pragmatic decision-maker, but whose values are slightly off with mine, and one whose actions come straight from the heart but whose concept of today's Finnish reality leaves a lot to be desired.


National Defence


There's been a lot of recent articles about how former hardware and locations of the Finnish defence forces and border guards have been sold, often for peanuts, to Russian interests. In some cases, we're only talking about buildings formerly used for on-site staff accommodations. In other cases, former patrol boats and navy harbours changed hands. Now, to top it all, it appears that our north-western neighbour, Norway, has sold a former submarine base to German investors who, in turn, leased it to – you guessed it – Russian interests.


Looking at Russian actions in Ukraine, I cannot help but feel great concern that strategic locations are falling into potentially dangerous hands. Just seeing the picture of a former navy harbour with a handful of patrol boats on standby, right on the Finnish coastline, half-way between Helsinki and Turku, was a sobering experience. While the whole idea of shooting at people – even invading armies – gives me the creeps, at this point, I cannot help but start pondering whether defending this country might in fact be an occupation worth training for.


Employment


It has now been 6 years since I held my last dayjob. Since then, the only thing I've found is an unpaid training in the national bureaucracy. I've also freelanced as an actor and model, but that barely brought me pocket change, if even that. Seeing my face on posters advertising a movie I participated in last year was indeed nice, getting some media attention in connection to that too, but it hasn't lead to additional gigs. As far as I can tell, this was just my Warholian 15 minutes of fame.


However, there's a larger issue at stake. Newspapers recently published an employment statistics map for Nordic countries and the truth couldn't be more bleak: while Norway and Sweden's employment figures are nearly spotless for almost every province, those of Finland are – save for a couple of mildly successful provinces – outright catastrophic. Given this and despite feeling relatively happy living in Finland and having developed a will to defend this country from an eventual Russian assault, I've come to the conclusion that I would be better off going West, with a strong preference for Norway.


Now, the main question is, doing what? 6 years later, I have strong doubts that I would be remotely considered for any high-tech job. Besides, come to think of it, I wouldn't want any new office job. Off the top of my head, my idea of a cool job that would allow me to stay physically fit would be working as a tourist guide in Lapland. However, if Norway is anything like Finland, someone probably needs a dozen of permits of all sorts (first aid certification, C or even D class driving license, college degree in tourism, etc.) that I cannot afford. What then?

17 marts 2015

Jag råkade nyligen hitta en funktion i ordbehandlingsprogrammet FocusWriter som jag tidigare inte uppmärksammat. Den finns under Verktyg -> Dagliga framsteg. Man får upp ett fönster i vilket man kan studera hur man fyllt sin dagskvot av skrivande. Man får information om vilka dagar man fyllt kvoten och hur många dagar i streck man varit flitig.

I FocusWriter kan man studera hur pass flitig man är. Ens föreställningar motsvarar sällan statistiken...

I FocusWriter kan man studera hur flitig man är. Ens föreställningar motsvarar sällan statistiken…

Det blir omöjligt att lata sig som skribent! Mätningen går i mitt fall tillbaka till juni 2014 och det är periodvis få dagar jag fyllt kvoten (det syns ju inte att jag slitit i andra skrivprogram som LyX eller Writer).

Den som känner att pressen blir för stor kan ställa in egna mål under Inställningar -> Inställningar -> Dagligt mål. Där kan man ställa in tiden man ska sitta för att känna sig nöjd och hur många tecken man måste prestera.

Man kan själv ställa in hur mycket man måste prestera för att bli nöjd

Man kan själv ställa in hur mycket man måste prestera för att bli nöjd

Naturligtvis ska man ta en sådan här funktion med en glimt i ögat. Givetvis är kvalitet bättre än kvantitet. Det kan dock vara en rolig mätare på flit!

flattr this!

Flattr this!

13 marts 2015

Android logoI have compiled yet another Android x86 system (KitKat 4.4.4), which can run live (from CD) or be installed on almost all laptops (and some Desktop computers).

6 marts 2015

Ubuntu-Mate 14.04.1 LTS final-desktop from Svend Nielsen on Vimeo.

Ubuntu är en av, om inte det, största Linux baserade
skrivbords operativsystem i världen. Linux är kärnan i
Ubuntu och gör det möjligt att skapa säkra, kraftfulla och
mångsidiga operativsystem, såsom Ubuntu och Android.
Android är nu i händerna på miljarder människor runt om
i världen och drivs av Linux också.

MATE Desktop är ett sådant genomförande av en
skrivbordsmiljö och innehåller en filhanterare som kan
ansluta dig till dina lokala och nätverksfiler, en
textredigerare, kalkylator, arkivchef, bildvisare,
dokument visare, systemet övervakning och terminal. Allt
detta är mycket anpassningsbar och hanteras via
Kontrollpanelen.

MATE Desktop ger en intuitiv och attraktiv
skrivbordsmiljö med traditionella metaforer, vilket
innebär att om du någonsin använt Microsoft Windows
eller Apple Mac OS kommer det att kännas väldigt
bekant.

MATE Desktop har en rik historia och är en fortsättning
på GNOME 2 skrivbordet som var standardskrivbordsmiljö
på många Linux och Unix operativsystem i över ett
decennium. Detta innebär att MATE Desktop beprövade
och mycket pålitlig.kraftfulla program

Medan MATE Desktop ger de väsentliga
användargränssnitt för att kontrollera och använda en
dator, tillägger Ubuntu MATE en samling av ytterligare
Produktive program för att förvandla din dator till en
verkligt kraftfull arbetsstation

26 februar 2015

New Bootstrap theme

Fra Peter Ahlgren
26 februar 2015 09:34

I made a new Bootstrap theme yesterday. It’s a quite simple but fully responsive one-page portfolio site theme. Suitable for a freelancer or someone like that.

I named it “Freelancer”, and you can see it in action here.

Screen Shot 2015-02-26 at 09.29.39

13 februar 2015

After taking some time off from my “100 project“-project, I’m finally on it again.
Today I have uploaded the first version of a small Button CSS Library. Quite simple as it is at the moment, but hopefully I will make it larger in the future.

Check it out here!

Screen Shot 2015-02-13 at 16.09.00

12 februar 2015

Uusia Ubuntu-tuotteita on nyt saatavilla myös Suomessa.

Dell Precision M3800 Developer Edition

M3800Markkinoiden ohuimman ja kevyimmän 15 tuuman tehokannettavan, Precision M3800 -työaseman uusia ominaisuuksia ovat muun muassa 4K Ultra HD  -kosketusnäyttö, Thunderbolt 2 -teknologia ja Ubuntu-pohjainen versio ohjelmistokehittäjille.

Thunderbolt 2 -portti mahdollistaa 20 Gbps:n datasiirtonopeuden ja tukee korkean resoluution ja suorituskyvyn näyttöjä ja muita laitteita. Lisäksi Dell on lisännyt M3800-tehokannettavaan tallennusvaihtoehtoja ja nostanut saatavilla olevan sisäisen levyaseman kokoa 2 teratavuun. Kannettavan paksuus on noin 18 mm ja painoa on noin 1,88 kg. Kannettava sisältää Intel Core i7 -neliydinsuorittimen, NVIDIA Quadro K1100M -näytönohjaimen ja keskusmuistia 16 Gt.

Precision M3800 -kannettava on saatavilla Ubuntu-, Windows 7 -ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmillä. Dell tarjoaa ensimmäisen kerran Precision M3800 -kannettavasta Ubuntu-pohjaisen kehittäjäversion. Ubuntu-kehittäjäversio on tilattavissa suoraan Dell Suomen puhelinpalvelusta (yritykset) tai tilaamalla Dell-jälleenmyyjiltä (myös kuluttajat, toimitukset alkavat maaliskuussa) kautta maan.

Seuraavaksi odotellaan tietoja Dell XPS 13 Developer Editionin uusimmasta versiosta, jonka ei pitäisi tulla kovin paljon M3800:aa perässä. Odotettavissa on markkinoiden paras Ultrabook virallisella Ubuntu-tuella.

Maailman ensimmäinen Ubuntu-puhelin: Bq Aquaris E4.5 Ubuntu Edition

bqBq Aquaris E4.5 Ubuntu Edition on maailman ensimmäinen Ubuntu-puhelin, ja saatavilla nyt rajoitetusti Euroopassa. Ubuntu-puhelimissa käytetään Ubuntun uutta Unity 8 -käyttöliittymää ja sen erityisesti näkymiin (scopes) pohjautuvaa käyttötapaa. Perinteisistä sovelluksista mukana on muun muassa Telegram, HERE-kartat, Cut the Rope sekä Facebook- ja Twitter-websovellukset. Työpöytä-Ubuntun tapaan Ubuntu-puhelimetkin ovat markkinoiden vahvimmin avointa lähdekoodia käyttäviä massamarkkinatuotteita, joten myös kehittäjät pääsevät mukaan kaikilla tasoilla sovelluskehityksen lisäksi.

Myynti on alkanut eilen tapahtuneella pikamyyntitapahtumalla (Flash Sale). Myyntiin liittyi aluksi suuria teknisiä ongelmia, eikä Suomi ollut aluksi maissa joihin toimitetaan. Iltapäiväksi luvattiin uusi erä – tällä kertaa Suomi oli jo mukana, ja tekniset ongelmat olivat poissa, mutta myyntierä loppui jo 4 minuutissa. Suurin osa kiinnostuneista jäi ilman, mikä aiheutti harmitusta ympäri nettiä. Myyntitapahtuman ei kaiken kaikkiaan voi sanoa menneen aivan putkeen. Seuraava myyntierä lienee ensi viikolla, mistä tiedotetaan Bq:n ja Ubuntun Twitter-tileillä. Bq ilmoitti jälkikäteen saaneensa yli 12 000 tilausta minuutissa.

Bq:n saatavuudesta muuten kuin pikamyynnein ei ole vielä tarkkaa tietoa. Operaattorikumppaneiksi on tässä vaiheessa ilmoitettu 3 Sweden, amena.com (Espanja), giffgaff (Iso-Britannia) ja Portugal Telecom, ja näistäkään ei tiedetä juuri muuta kuin nimet.

Keskustelua Bq:sta yms. muun muassa Ubuntu Suomen keskustelualueiden uudella mobiililaitteet-alueella.

Puhelinpuolella seuraavaksi odotellaan Meizu-valmistajaa, jonka huhutaan esittelevän Ubuntu-puhelintaan MWC-messuilla maaliskuun alussa.

3 februar 2015

Linux är billigare!

Fra jonasbjork.net
3 februar 2015 11:31

Under alla år som linuxanvändare och linuxförespråkare har jag stött på diverse mer eller mindre fanatiska påståenden från andra användare. Ett av de vanligaste argumenten linuxanvändare kommer med är att det är billigare att använda än Windows på grund av att vi inte betalar pengar för användandet. Men hur mycket sparar vi egentligen på att välja bort Microsoft Windows och istället använda Linux?

Jag kör just nu en kurs i Katalogtjänster och systemintegration på Hermods i Helsingborg och gav mina elever i uppgift att inte bara sätta upp Samba för ett nätverk med sju användare på ett fiktivt mindre företag. Jag bad dem också att leta reda på en lämplig server (hårdvara) till uppgiften och leta reda på kostnaderna för Windows Server och CAL-licenserna som jämförelse. Alla “vet” ju att Linux är det billigare alternativet, men hur billigt? Så här kommenterar en av mina elever kostnaden i labbrapporten:

Hela projektet kostar således 16 597 kr + moms, alltså 20 746 kr inkl. moms och allt. Jämför detta med de 18 500 kr som enbart Windows-licenserna kostade, utan någon hårdvara eller konsulter!

Ibland måste man helt enkelt upptäcka det själv, för att faktiskt förstå hur stor skillnad det är i kostnad mellan att använda Linux och Windows. Hela projektet som eleven skriver om är inklusive 600 kr/timme i konsultkostnad.

 

2 februar 2015

Månadens donation går till en programvara jag inte använt länge, knappt en månad i skrivande stund.

Så månadens $20 går till Tweet Lanes.

Det var när jag skulle installera Twitters officiella twitter-app när jag reagerade på hur mycket access den krävde på min telefon. Jag försökte fråga Twitter om varför den behövde access till exempelvis mina kontakter och mina SMS, men de ville inte (eller så hade de inte tid).

Här är hela listan på access som Twitter-appen vill ha när den installeras.

twitterSå när jag såg hur mycket Tweet-lanes behövde så var valet av twitterklient lätt.

tweetlanes

Om du också vill donera till tweet-lanes så kan du göra det här

 

29 januar 2015

Jag använder iTerm2 som terminal i Mac OSX dagligen och har funderat ett tag på hur jag kan ändra titeln på en flik enkelt, CMD+I, skriva en ny titel och sedan ESC har fungerat, men jag ville ha ett enklare sätt. Det är trots allt ganska förvirrande när man, som jag, har en mängd flikar öppnade i iTerm. Så här ser titelraden ut som standard:

iTerm2 innanTitelraden säger “Default”

Genom att skapa en funktion för BASH som jag sparade i ~/.profile gjorde jag det hela mycket enklare.

function title {
 echo -ne "\033]0;"$*"\007"
}

Nu öppnar jag en ny flik och skriver title min titel så sätts en ny titel på fliken:

Titelraden efter den ändrats.Titelraden efter den ändrats.

25 januar 2015

Simple desktops with Xubuntu

Fra It's free.
26 januar 2015 00:38

In 2012, I wrote an article about default configuration for an operating system and the challenges involved with it. For a related, but slightly different topic, I thought it would be useful to share some of my experiences in setting up environments for more or less technically limited people.

Please note that this is just a pointer and a suggestion and the needs and wants of real people may and will vary.

Relevant visual elements

Panel

The first thing I would suggest to do is to remove any unnecessary panel applets (and panels, where appropriate). Automatically hidden panels can be really hard to use, especially for those users who have limited experience with mice or other problems that affect hand-cursor coordination. These can vary anywhere from bad eyesight to difficulties with accurate movement or simply having a hard time understanding the concept of a cursor.

What is relevant in the panels for a simple desktop experience? If you are striving for the simplest possible configuration, I would say that you only need launchers for applications, window list of open applications, a clock and a shutdown button with no choice of logout, suspend or other actions. With this setup, I recommend using the confirmation dialog to prevent unwanted shutdown cycles.

When deciding which launchers to show, please remember that you can enable access to the full application menu on right-clicking the desktop. Because of that option, it’s not always worth the trouble to try to add a launcher for every application, especially if they are used only rarely. Consider picking ones that users need daily, weekly or monthly, depending on how much you want to avoid right-clicking.

I believe people that want or need a simple desktop don’t want to see anything that they think is irrelevant. This is especially true to indicators, because they use symbols that are more or less hard to understand for a technically limited person.

There are a few exceptions: If you’re setting up a laptop that’s actually unplugged now and then, you might want to show the battery indicator. If you have a laptop that needs to be used in various locations, you’ll want to show the network manager as well. If controlling volume is necessary, you might want to consider whether the sound indicator or shortcut keys (Fn+Fx in laptops) are the better choice.

Desktop

In addition to the panel launchers, it’s wise to add launchers for the desktop as well along with a shutdown button. Make sure the launchers user generic names instead of application names eg. Email instead of Mozilla Thunderbird. It’s usually wise to bump up the icon and label size up as well. If the users will not run several applications at a time, you can simply drop the panel and only use the desktop icons. If you want to show the clock without a panel, you can use a simple Conky setup. Conky is available in the Ubuntu repositories.

Other accessibility considerations

If the users have problems with their eyesight, there are a few things that can help make the system more usable for them.

The first one is adjusting the font and DPI settings. Bumping up the font size by just one step and increasing the DPI value makes the text more easily readable. Xubuntu has a very legible default font, even in smallish fonts, but it’s good to remember you can change the font as well

The other thing you can do is change the window border theme. The default Xubuntu theme is designed to be elegant and keep out of the way, but sometimes this is not ideal. If the user has a hard time seeing where a window ends and the other starts, it might be a good idea to try another window border theme. On the other hand, if too many buttons is the problem – or you simply don’t need or want to enable some features – you can remove some of the window buttons as well.

There is also many accessibility configuration options under the Accessibility tab in Window Manager Tweaks found in the Settings Manager. The one I tend to turn off is rolling up windows with the mouse wheel. This prevents the accidentally “disappearing” windows.

Accessibility version of Greybird?

Currently, Greybird, the Xubuntu default theme, ships two window border themes: a regular and a compact one. It has been brought up to discussion by me and others that we should ship an accessibility version as well. This accessibility version would sport bigger window buttons as well as a bigger border to grab for resizing the window.

So far, the accessibility on the drawing board phase and not much has been done yet, as it’s currently one of the most low priority items for the development teams of Xubuntu and Shimmer. That being said, all constructive feedback is welcome. Furthermore, if we see a lot of people asking for the accessibility version, it’s likely that its priority will be bumped up at least a little.

Smoother user experience

Since we are talking about a simple desktop experience, I can assume at least part of our target group is people who don’t either understand or want to understand why updating is important or how to install updates. For this reason, I’d simply turn on the automatical security updates but turn off all manual updates.

Depending on the situation, I would make sure apport will not pop up and ask to send new bug reports. It’s self-evident that bug reports are important, but if the user doesn’t understand or want to understand the importance, it’s better to turn any reporting that needs user input off. The possibility that these users with the simplest possible desktops would run into bugs that haven’t been already found is really rare. Moreover, the possibility of developers getting further information from these users are really slim.

While I don’t use autologin myself and can’t suggest using it for security reasons, setting it up might save a lot of frustration. But please, only use autologin after a good assessment of the situation and understanding the security considerations related to that.

Manual maintenance needs

Even though a system can run smoothly without daily maintenance, manual maintenance is sometimes required. I’ve been maintaining a few computers for family remotely during the years, and the two tools I’ve needed the most are an SSH server and remote desktop viewing ability – for which I’m currently using an X11vnc setup.

While SSH is usually fine for most of the regular maintenance, being able to view (and use) the desktop remotely has been an invaluable help in situations where the user can’t describe the issue accurately enough via text or voice based communication. This is even more useful if the computer is far from you and you have limited possibilities to access it physically.

Naturally, you need to take security considerations into account when accessing a computer remotely. Making servers listen on unusual ports and securing with them firewalls is highly encouraged.

Summary

There are numerous opinions on the best desktop configuration, both in the look and feel. However, if you are setting a system up for somebody else, you will need to consider how they usually use the computer and how you could support their workflow to make the experience smoother.

Xfce allows a great deal of customizability by default. On top of that, the Xubuntu team has worked to bring the users even more tools that can help them configure their system. The options brought by these alone give you a vast amount of different things you can control. This article is just scratching the surface for even those options. If you want to go deeper, there is always more software on the Ubuntu repositories that can help you set up the system in the way you like it.

If you have other ideas and suggestions for simple and/or accessible desktops, feel free to drop them in the comments. If you write (or have written) a blog article about customizing Xubuntu, especially ones that cover accessbility issues, I’d like to hear back from those as well.

Happy configuring!

23 januar 2015

Find-a-Task, quickly!

Fra It's free.
23 januar 2015 02:39

The Ubuntu community team has recently set up Find-a-Task, which is a small tool that helps new contributors find a task to start working on. If you click around (long enough), you will also find Xubuntu tasks in there. How nice of us!

There’s one problem though… The content is unfortunately maintained in a private environment, and there’s no easy way to see all the tasks. What if you wanted to check if a very similar task, or exactly the same task, already exists?

Stop the clicking already! I wrote a simple Greasemonkey script that outputs the full index of Find-a-Task instead of showing you the different categories and tasks one by one. The easiest way to install the script is to click on the Raw -button on the Gist.

The team has only started gathering these tasks around the community. Some have already came in, but there’s room for a lot more expansion.

If your team wants to add some tasks, join the #ubuntu-community-team IRC channel on Freenode and shout your tasks out loud. The community team will update the tool with your tasks as long as you provide them the name, description, target URL and the desired category for each task.

Go add a task… quickly!

15 januar 2015

Sometime it’s very annoying to leave the monitor console session locked after the machine has been remotely controlled using remote desktop (RDP). To switch back the current session to the monitor simply start a command prompt and execute the following command

%windir%\System32\tscon.exe 1 /dest:console

If it does not work, try to use 0 (zero) instead of 1, or test with another number until it works or get the exact session id using the command “qwinsta” (Display information about Remote Desktop Services sessions) to get the ID. Your ID is found on the line with the “>” character.

Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TEMP>qwinsta
 SESSIONNAME    USERNAME         ID STATE  TYPE    DEVICE
 services                  0 Disc
 console                   1 Conn
>rdp-tcp#0     administrator       2 Active
 rdp-tcp                 65536 Listen

C:\Users\TEMP>

— Johan Ryberg

8 januar 2015

Jag satt o surfade runt en kväll i veckan.. Helt plötsligt dök det upp en sida från "Polisen", som anklagade mig för att varit inne på olagliga sidor och datorn är nu låst.

(url  "powerboys.com   avslöjade ju lur)  Det gick inte att släcka ner sidan utan man hänvisade till en länk. där man mot avgift skulle få datorn upplåst.

Men det kunde man ju inte göra--- Hur lösa detta?  Tänkte att enda lösningen var att radera och installera om systemet. Jag tog fram en skiva med U-14.04 och körde en nyinstallation av den. Det funkade perfekt.. men då jag hade 14.10 innan ville jag göra en uppdatering... Fick upp uppdateraren och det löpte på och färdigställdes bra.

När jag sedan skulle starta program gick det inte.. verkar som den fortfarande var låst. shit tänkte jag och installerade om till 1404 igen. Det funkade ju och är ju nog så bra som 14.10. Så jag körde ett  par dar med det utan problem.

Nu är ju jag lite tjurig och tänkte jag vill ju ha 14.10, så jag laddade ner det och skulle bränna en skiva.. Körde brännaren i windows 7.. den brännde och sa att den var färdig, men när den körde kollsiffra. kom det upp meddelande att det hade skett ett fel. Försökte en gång till,, samma reslultat. Gick då över till Ubuntu igen och installerade brassero-brännaren.. och vid bränning fick jag samma resultat. Kunde inte färdigställa skiva. Vad pågår?? Det brukar ju funka, Iofs hade jag en beg, rensad skiva..  men det kan ju va den i alla fall. Så jag leta på en annan skiva, som jag rensade (det var ubuntu 32-bit på den, jag har 64bit på bägge mina datorer)
Satte i skivan, körde igång brännaren med Ubuntu 14.10 och efter ett tag var den färdig.. det var altså skivan som var defekt.   Har nu installerat 14.10 på den infekterade datorn och allt flyter på som det skall. Skönt. Tycker iofs att det är ganska kul att fipla lite med datorerna.främst laptopen, som är lite lek o experimentdator.
Men där ser man vad mycket besvär dom här bedrägerisidorna kan orsaka. Hoppas bara att ingen klickar på länkar på de sidorna. för då kan det bli krångligt.
Ha en god fortsättning med Ubuntu även 2015. Tiden går fort så snart är det dags för nästa upplaga av vårt system

 

5 januar 2015

Jag har under julledigheten tagit mig tid att aktivera TLS kryptering för trafiken som går till denna hemsida. Det går nu att besöka hemsidan via “https” men jag ska konfigurera om Apache så att alla tvingas in den vägen (förhindrar okrypterad trafik med andra ord). Sedan har jag dessutom stött på problem med WordPress där gamla mediafiler fortfarande sänds okrypterat och genererar “mixed-content” varningar.

Ska fixa detta så snart jag hittar vart felen sitter ;)

encryption2

2 januar 2015

Inspirerad av ett inlägg på Google+ så har jag bestämt mig för att 2015 är året där jag skall sponsra ett Open Source projekt i månaden. Det handlar inte om några större pengar men ändå ett sett för mig att visa min uppskattning för deras arbete.

Första donationen på $20 för Januari månad går till cURL.

curl is a command line tool and library for transferring data with URL syntax, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. curl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, HTTP/2, cookies, user+password authentication (Basic, Plain, Digest, CRAM-MD5, NTLM, Negotiate and Kerberos), file transfer resume, proxy tunneling and more.

Jag har använt cURL under många år, både privat och i jobbsammanhang och är ett fantastik verktyg. Men det är kanske libcurl som nyttjas mest och finns installerat i princip på allt :)

Här är en länk till donationssidan för cURL: http://curl.haxx.se/donation.html

 

29 december 2014

Referat skrevet af Kenneth (Blueeyez) 1. Mødedeltagere Zilvador – Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt Blueeyez – Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg Blfriis – Brian Friis, Randers Momsemor – Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten AJenbo – Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem Klaus Rasmussen – Redaktør, Nyborg Wangerin – Hennign Wangerin, Sønderborg, formand for AlsLUG CybergeekDK – Michael Madsen […]

23 december 2014

image-phone-overviewEspanjalainen Bq tuo ensimmäisen Ubuntu-puhelimen myyntiin helmikuussa Euroopassa. Tarkempia maatietoja ei ole vielä julkistettu, ja virallinen lanseeraus on vasta myöhemmin.

Jussi Kekkonen (Tm T) on yksi “sisäpiiriin” kutsutuista Ubuntu-yhteisön jäsenistä, ja hän on kirjoittanut ensitietojaan Google+:n Ubuntu Suomi -yhteisöön (suora linkki viestiin). Lisätietoja kuulemme varmasti sekä kutsutuille järjestettävästä Lontoon tilaisuudesta sekä toki virallisten tietojen ilmaantuessa.

Päivitys: Ubuntu Suomen keskustelualueille on nyt avattu uusi alue Ubuntu mobiililaitteilla – tervetuloa keskustelemaan joko yhteisöversioista tai kaupan hyllyltä löytyvistä tulevista puhelimista!

13 december 2014

1. Mødedeltagere Zilvador – Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt Blueeyez – Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg Blfriis – Brian Friis, Randers Momsemor – Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten nicky – Nicky Thomassen, forum- og sideadministrator AJenbo – Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem Klaus Rasmussen – Redaktør, Nyborg Wangerin – Hennign Wangerin, Sønderborg, formand for AlsLug neglesaks - […]

2 december 2014

When GNOME 3.14 components were uploaded into Debian (just a few days before the Jessie freeze started), GNOME stopped working on two video platforms: Geode (xf86-video-geode) and NVIDIA (xf86-video-nouveau). On Geode, GDM launches into a black screen. On NVIDIA, GDM launches as expected, but then the GNOME session itself barfs with the dreaded "Oh No! Something went wrong. [Logout]" dialog during session initialization. Basically, components in GNOME have become too tightly dependent upon some video driver features. Thinking out loud, I figured that reverting to a desktop environment that is based upon GTK+3, without GNOME's bells and whistles, would at least restore operation on my NVDIA hosts. Alas, it does not: Cinnamon, too, barfs during session initialization. Great. Now what?

1 december 2014

<figure class="wp-caption alignright" id="attachment_3713" style="width: 225px;">gg<figcaption class="wp-caption-text">
Billede af
Michael Coghlan

</figcaption></figure>

Forestil dig at regeringen med opbakning fra stort set hele folketinget ændrede fartgrænserne på alle veje til 80 km/t.

Motorvej? 80 km / t.
Stille villavej? 80 km / t
Vej med mange børn på cykel og gåben, tæt på skole og børnehave? 80 km / t.

Forestil dig så at produktiviteten i samfundet falder (som følge af længere transport-tid på motorvejene) og at der sker en stigning af antallet af på kørsler med personskader til følge (fordi 80 km/t ikke giver reaktionstid til at undvige fodgængere, der krydser kørebanen).

Hvilke spørgsmål bør vi så søge svar på hos de ansvarlige politikere?
Bør der stilles spørgsmålstegn ved om det juridiske håndværk i udarbejdelse af lovgivningen har været i orden? Bør der fokuseres på om skiltningen af de nye fartgrænser lever op til kravene for vejskilte?
Eller bør der søges en politisk stillingstagen til konsekvenserne af lovgivningen?

Det er selvfølgelig det sidste der er det spændende. Vi antager at juristerne i trafikministeriet kan deres håndværk og ikke har lavet juridiske fodfejl.
Politik bør handle om meninger, holdninger og visioner, og vi bør fra vore folkevalgte politikere kunne forvente stillingtagen til hvad der sker i samfundet – specielt stillingtagen til konsekvenserne af lovgivning de selv har udarbejdet eller støttet.

c

Overvågning

Så hvorfor er der ingen der spørger de ansvarlige politikere om de mener at det er fornuftigt at registrere og gemme stort set alt digitalt data som passerer gennem Danmark? Hvordan passer det sammen med vores frihedsrettigheder, som f.eks. privatlivets fred?
Er det kendetegnet for at et demokratisk samfund at vi indsamler alt data-trafik og glædeligt deler det med fremmede magter, udenfor vores egen demokratiske kontrol?

Hvorfor slipper de ansvarlige politikere afsted med at lire en juridisk vurdering af lovligheden af det der foregår af, i stedet for at blive aftvunget en politisk stillingtagen til konsekvenserne af masseovervågningen?

Om under et år skal der være valg til folketinget. Jeg kan frygte at selvom privatliv på nettet, Snowdens afsløringer, osv. fylder en del hos vælgerne, så kommer det ikke til at blive et valg-tema af den simple grund at der er enighed på tværs af rød/blå stue.

Når en eller anden Reimer Bo klon skal styre partilederdebatterne kommer emnerne sandsynligvis til at være skat, uddannelse, udlændinge, eller lignende, for her kan der let laves “godt TV”, hvor forskellene mellem partierne og fløjene trækkes skarpt op. Politiske spørgsmål hvor partiernes (mangel på) svar er de samme, er ikke godt underholdende TV, så journalisterne vælger sjældent disse vinkler.
Det bliver altså vores opgave som vælgere at få sat overvågning på nettet på dagsordenen. Der kommer ikke nogen og gør det for os…

http://youtu.be/36UHf96dvXY?t=1m7s

30 november 2014

Under construction

Fra Linuxchick
1 december 2014 00:57

When I’ve figured out what to use this site for more things will show up.

29 november 2014

Screenshot_2014-11-29-08-28-16I just published a tool I have been working on to very easy send push notifications from Naemon, op5, Nagios or Icinga as a few examples to your Android, iPad, iPhone or desktop using Pushover

You can find notify-via-pushover on my Github page: https://github.com/jryberg/notify-via-pushover

Please feel free to give me feedback and feature request if you are missing something.

— Johan Ryberg

24 september 2014

Yosemite Developer Preview

Fra Svendus Blog
24 september 2014 10:55

Apple har en stor Uppdatering på gång, men de verkar fortfarande ha vänt Linux ryggen för det är i det  nya systemet svårt att kommunicera med iPhone och en Mac utan genom nätverket och delningstjänster på nätet förstås.
Se 36 bilder från en Yosemite Developer Preview i en VMware Virtuell installation på en Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Yosemite kör utmärkt som gäst på ett Ext4 filsystem, men man har inte möjlighet att uppleva det nya transparenta gränssnitt som är nytt för Mac

Klicka bilden här under för att se bildspelet
yosemite

Musik Peter Forsberg

17 september 2014

Lad mig indlede med at sige, at det er lykkedes mig at installere et NemID-certifikat på min computer, og at jeg ikke havde problemer med det. Men nu er jeg altså også ekspert i feltet, både hvad angår almindelig computerbrug...

11 september 2014

Smarta lösningar för hallen

Fra Lathund
11 september 2014 08:47

Många gånger är man som inredare ute efter ordning och reda. Det ska inte vara stökigt och det ska vara lätt att gömma undan saker och ting och hålla utrymmet rent. Ett rum i huset som ofta får ta mycket stryk när det gäller nedsmutsning och stökighet är helt klart hallen. Det är inte enbart smuts som dras in av skorna, det är även skorna i sig. Även vinterjackor, mössor, vantar, paraplyer och allt annat hamnar i detta utrymme och man upptäcker snabbt att man saknar förvaring för allt. Har man dessutom all förvaring i krokar och skoställ så kommer hallen väldigt snabbt att se enormt stökig ut, med massa saker. Knappast en miljö som är direkt välkomnande när man kommer hem och vill kunna känna lugnet.

Det finns ett smart sätt att lösa det på. Lösningen heter lådor och krogar med lock. Det finns mängder av olika varianter på många olika affärer som inte behöver kosta speciellt mycket. Fixar man dessutom till några hyllplan i hallen som dessa kan stå på så kommer man ha mängder av snygg och praktiskt förvaring som dessutom är lättillgänglig. Det är också smart att märka upp respektive låda med antingen vad de innehåller eller faktiskt ge en korg eller två till varje familjemedlem där de får förvara sina saker. På så sätt försvinner mycket av hallprylarna i snygga lådor och det skapas lätt en inredning som är betydligt mycket mer välkomnande än ett klassiskt familjekaos. Jackor kan ni med fördel fortsatt ha på krokar, eftersom det stökigaste nu befinner sig i strukturerade, välformade lådor och korgar.

Möblera om!

Fra Lathund
11 september 2014 08:46

Är man verkligen ute efter att göra saker och ting annorlunda snabbt i sitt hem så är det ett sätt som är det allra enklaste. Använd det du redan har! Många är det som är ganska tillfreds med hur ens vardagsrum ser ut för tillfället, men att man ändå vill göra något åt det, få någon typ av förnyelse och skapa en känsla av det fräscha. Faktum är att man inte behöver ha nya möbler och inredning för att lyckas med det. Det räcker gott och väl med det du redan har.

Det är därför en mycket bra idé att tänka annorlunda med redan existerande möbler. Kan den saken stå där borta eller kan vi flytta det här hit? Att möblera om hemmet är många gånger ögonöppnande, för man upptäcker helt nya saker som man tidigare inte trodde var möjligt. Man kan exempelvis hamna i bättre vinkel mot tv:n, öppna upp rummet betydligt eller till och med dela av det i olika sektioner som passar för olika tillfällen. Det är med andra ord mycket som du kan göra med det du redan har och under möbleringen så kommer ni säkerligen att märka att det är vissa saker som du kan ta bort helt eller att det är några småsaker som nu faktiskt får plats, som du alltid velat ha. En möblering är på många sätt eggande för fantasin, man får skapa med det man har och lägga till eller dra ifrån och genom detta skapa sig ett helt nytt rum med en helt ny känsla.

4 september 2014

Jag vill gärna använda mig av ”Gnome Classic” eller ”Fallback” som den numera kallas när det gäller mitt skrivbord i Ubuntu. Jag har inget större behov av ett ”flashigt” skrivbord då det i 9 av 10 fall är täckt av en massa öppna fönster och annat Efter att ha installerat ”Fallback” för att få mitt […]

1 september 2014

Look at that.

root@halleck:~# tarsnap --list-archives -v | sort -k2 | head -n1
M2009-09        2009-09-01 05:24:01
root@halleck:~#

Having been using the Tarsnap backup service for five years kind of deserves a blog post? Let me share a few of the reason why I keep using Tarsnap for offsite backups, and why you too might want to.

 • Encryption happens locally, allowing one to worry less about the files being included.
 • Data deduplication on a block level, allowing for every kept backup to be a full snapshot.
 • Client uses basically the same command line option as regular tar, making Tarsnap familiar as well as scriptable.
 • While not open source, the Tarsnap client source code is fully available, coupled with a serious bug bounty program.
 • Server side Tarsnap uses Amazon S3 for storage, which has a proven record for durability.
 • IPv6 support.

Then there are these potential issues, which may or may not be an issue for you.

 • Restoring files tend to be a bit slow. That limitation can partially be worked around by restoring separate folders in parallel.
 • You can only use the Tarsnap backup client together with the Tarsnap backup service. Backing up to your own infrastructure is not supported.
 • Payment can only be made a head of time, and if your account runs out of money there is a relatively short window before your backups are deleted. Personally I can keep track of that, but it makes me hesitant to recommend Tarsnap in any work environment.

For more info, see the pages Tarsnap design principles and Tarsnap general usage.

In case you start using Tarsnap, then feel free to take a look at my tarsnap-helpers git repository. It contains a couple of monitoring scripts as well as some bash completions.

30 august 2014

Back at Qbranch

Fra Linuxchick
30 august 2014 13:11

I’m now back at Qbranch after three years out in the big world. This time I’ll be working with maintaining and developing internal support systems.

20 august 2014

.. efter två års uppehåll så tog jag mig tid att uppdatera den svenska översättningen av VirtualBox.

15 juli 2014

For tre uger side, tirsdag d. 24. juni, afholdtes stiftende generalforsamling i data.coop.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne:

11190294034_a001a000e5_z

Foreningen data.coop ønsker at stille digital infrastruktur til rådighed for sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper — privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero-knowledge for foreningen som tjenesteudbyder — er i fokus. Ydermere vil foreningen advokere for sine kerneprincipper, hjælpe folk til at at agere på nettet på forsvarlig vis, samt samarbejde med andre datafællesskaber/hjælpe andre i gang med lign. foreninger.

Motivationen for stiftelse af foreningens formuleres nok bedst af Mikkel her: https://www.detfalskested.dk/2014/06/18/indkaldelse-til-stiftende-generalforsamling-for-datafaellesskab/

Efter en længere process på den stiftende generalforsamling med småændringer til et sæt standardvedtægter blev disse endelig godkendt, og der blev valgt en bestyrelse (og yours truly fik tilranet sig en plads).

Bestyrelsen:

Suppleanter:

…hvad så nu?

Lige nu er der vist gået sommer(ferie) i den.

Men på et tidspunkt skal der selvfølgelig gang i det praktiske datafællesskab. Første trin er vist en fornuftig e-mail løsning. Hvad der derefter komme af data-hosting, Dropbox alternativ eller lignende må tiden vise.
Hvilke konkret tekniske løsninger der skal benyttes, hvor data skal hostes osv. vil jeg slet ikke forholde mig til, men det er min oplevelse at der er blevet tænkt en del over dette af folk med mere teknisk indsigt end jeg.

Bestyrelsen skal nok også afholde et møde, forholde sig til eventuel økonomi og lignende.

Der bør nok også oprettes en hjemmeside, med mere udførlig kontakt-info, mail-lister osv. Det arbejde er vist også så småt sat i gang.

Hvis du har lyst til at være med er det letteste nok at holde øje med hjemmesiden data.coop, hvor der sikkert dukker yderligere info op i den nærmeste fremtid. Alternativt kan du forsøge at at kontakte (medlemmer af) bestyrelsen.

Image by: Bob Mical

3 juli 2014

Nautilus, standardfilhanteraren om du kör Gnome eller liknande i Ubuntu, har blivit ganska slimmad i version 14.04. Detta välkomnas av vissa och spottas på av andra. Det beror nog lite på vad man gör från ”utforskaren”, eller filhanteraren. För dig som vill ”ha tillbaka” Nautilus som den var finns det lite olika alternativ. Från Synaptics […]

30 juni 2014

I use gitolite to host my personal git repositories. Being the way I am I also do the whole mirroring dance.

Of course, mirroring requires monitoring. Preferable without granting ones Icinga more access than necessary. Hence these Python snippets.

For some actual specifics, let me direct you towards the README file.

13 marts 2014

För att visa dolda filer i Finder skriver vi följande kommandon:

$ defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
$ killall Finder

För att dölja dolda filer igen:

$ defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
$ killall Finder

6 marts 2014

Now at Fouredge

Fra Linuxchick
6 marts 2014 09:58

As of this week I’ll be found at Fouredge AB.

3 marts 2014

1 marts 2014

Måste-ha-appar

Fra grodankermit blogg
1 marts 2014 19:14

image
feedly, mailbox, google maps, dropbox, airstash, spotify, shazam, imovie, zedge, svt play, imdb, sonos, week calendar

17 februar 2014

Spår av Linux

Fra Mitt liv med Ubuntu
17 februar 2014 21:05

Jag börjar bli gammal. Ett av tecknen på det att det åter är dags att förnya körkortet.

Så jag behövde ett bra foto. Jag är visserligen en duktigt amatörfotograf själv men jag skriver aldrig ut bilder och inte är jag säker på hur man tar ett bra självporträtt. Så jag åkte in till grannstaden där det finns något så ovanligt som en fotobutik. Där blev jag fotograferad helt enligt trafikverkets regler.

Under tiden jag väntade på att mina bilder skulle framkallas stod jag och tittade på de kioskdatorer som används för att kunder ska kunna välja vilka digitala bilder de vill framkalla. Och precis när jag stod där uppdaterades deras mjukvara och kioskdatorerna startade om.

Det blev en trevlig överraskning för mig när jag på samtliga kioskdatorer får se en Linuxbaserad startsekvens.

Kioskdatorer

Bild från fotobutikens kioskdatorer

16 februar 2014

After a few months with a computer you usually end up with a lot of different software packages installed that is only required for few specific projects. Wouldn’t it be better to not install the software on your development machine so you don’t have to re-install your operating system so often?

That is where Vagrant comes in. For me Vagrant is a frontend for virtualbox and other virtual machines engines(?) such VM Fusion/Workstation. The cool part is that with one Vagrant configuration file you can easily create a new Virtual Machine with the exact same settings as last time and you can share these settings with other developers. If you accidently install something that crash or slows down your VM, just destroy it and boot up a new instance.

I use Vagrant for a lot of different purposes and today I created a Vagrantfile (Vagrant settings file is called “Vagrantfile”) for LaTeX to PDF generation. In xubuntu 12.04 LTS which I run on my host the LaTeX packages are quite old so instead of messing around with custom installation files or PPA:s I set up a VM xubuntu 14.04 which have a LaTeX version that I need. To generate my PDFs from LaTeX I just run “vagrant up && vagrant ssh” and then “make” in the report folder and out comes a PDF without installing a lot of extra packages on my host system.

The entire project is found on github here.

10 februar 2014

Städning

Fra Mitt liv med Ubuntu
11 februar 2014 00:04

Jag har städat lite i vårt team på Launchpad. Genom åren har olika administratörer av vårt team haft olika rutiner när det gäller längden på medlemskapet. En del har satt en sluttid andra har låtit medlemmar bli medlemmar i all evighet.

Sedan har de medlemmar med en sluttid varit tvungna att ansöka om förnyad medlemskap, som sedan ska godkännas av en administratör. En manuell hantering som inte gör någon glad.

Så nu har jag genomfört en förändring som slår igenom på alla medlemmar.
Alla som ansöker om medlemskap i vårt team och blir godkända blir medlemmar i 365 dagar från det datum de blir medlemmar.
När man närmar sig sitt slutdatum får man ett e-postmeddelande som erbjuder en att förlänga sitt medlemskap med ytterligare ett år. Om man vill vara kvar förlänger man själv sitt medlemskap utan inblandning av någon administratör. Vill man inte vara medlem längre struntar man i att förlänga medlemskapet och blir då med automatik deaktiverad.

För att det skulle vara lika för alla gick jag igenom de befintliga medlemmarna och satte slutdatumet ett år från det datum, men ej år, som de blev medlem i vårt team.
Så om medlemmen blev medlem 2010-02-10, satte jag ett slutdatum till 2015-02-10.

I helgen blev jag klar med hela vårt team, så nu har alla ett slutdatum, och kan själv välja om de vill förlänga sitt medlemskap när det är så dags.

3 februar 2014

UPDATE: The drivers were temporarily unavailable; they seem to be up again, at least on the Brother US site: http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=us&lang=en&prod=ds620_all&os=128


I recently bought a Brother DS-620 document scanner that supposedly had support for Linux. It turns out it did, but only after a few quirks. I installed the official Linux drivers, and tried to scan a document using a GUI scanning application. Things were hanging and generally very unresponsive. I checked with the SANE command line tools, e.g. "sane-find-scanner". It turns out things were indeed working, albeit very slowly. In dmesg I found a lot of messages like:
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.165644] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.333832] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.501677] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.669712] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci
Jan 29 22:52:13 mchro-laptop kernel: [39172.837679] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 32 using ehci-pci

repeating several times every seconds. At this stage I was thinking that the Linux support was very crappy. After quite a lot of mucking around playing with capturing USB packets using Wireshark, it seemed the device itself was requesting a reset, and the Linux kernel was resetting it approximately 200ms later. Reading some Linux source code, and playing with USB quirks in Linux solved nothing.

Finally, I gave up and booted into Windows to check if the hardware had a defect. In Windows it worked without issues. I upgraded the firmware using the Windows utility to do so. After doing this the scanner worked without issue also in Linux.

So, all in all: There is official Linux support for this scanner, but it seems to require a firmware upgrade. This could definitely be better handled by the Brother documentation.

31 januar 2014

The scenario is: almost finished migrating from an old server to a new server. Only a few steps remain, namely

 • change DNS to point to new server
 • wipe disks on old server

Done in this order, one might be unlucky that ssh'ing in to wipe the disks lands you on the new server. If you don't discover this and run the command
dd if=/dev/zero of=/dev/md2
to wipe the disks you might run it on the new server instead. BAM: you just wiped the data of your new server. Fortunately, I realised my mistake after a few seconds, and was able to recover from this with only unimportant data loss, and a little panic.

/dev/md2 is actually a LVM physical partition, of which the first part now only contains zeroes; hereunder all the meta-data. LVM reported no volumes of any kind:
root@server# pvs -v
Scanning for physical volume names
root@server# lvs -v
Finding all logical volumes
No volume groups found
root@server # vgs -v
Finding all volume groups
No volume groups found

After a bit of Google'ing while panicking I found out LVM keeps a backup of all its metadata in /etc/lvm/backup, and that it could be rewritten to the physical volume using:
pvcreate -ff -u XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX --restorefile /etc/lvm/backup/vg0 /dev/md2
where XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX is the physical UUID from the backup file:
...
physical_volumes {
pv0 {
id = "XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX"
device = "/dev/md2" # Hint only ... 

Unfortunately, I got an error:
root@server# pvcreate -ff -u XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX --restorefile /etc/lvm/backup/vg0 /dev/md2
Couldn't find device with uuid XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX.
Can't open /dev/md2 exclusively. Mounted filesystem?

lsof showed nothing accessing md2, but I guess something still had references to the logical volumes. I was unable to get it to work, so I decided to reboot (while making sure the system would come up, and nothing would try to mount the (non-existent) LVM volumes). After a reboot the command worked, but still no logical volumes:
root@server # pvcreate -ff -u XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX --restorefile /etc/lvm/backup/vg0 /dev/md2
Couldn't find device with uuid XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX.
Physical volume "/dev/md2" successfully created
root@server # sudo pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/md2 lvm2 a- 648.51g 648.51g
root@server # sudo lvs
No volume groups found

Now I had a physical volume, and could use the vgcfgrestore command:
root@server # vgcfgrestore -f /etc/lvm/backup/vg0 /dev/vg0
Restored volume group vg0
root@server # sudo lvs
LV VG Attr LSize Origin Snap% Move Log Copy% Convert
...
home vg0 -wi-a- 20.00g

I now had my logical volumes back! Now to assess the data loss... The backup file /etc/lvm/backup/vg0 lists which order the logical volumes are stored. The first volume in my case was the "home" volume. Sure enough, it would no longer mount:
root@server # mount /dev/vg0/home /home
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg0-home,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so

I actually had no important information on that file system, so I re-created it. Luckily the next volume was intact, and I could bring up the rest of the system without problems.

So to sum up: LVM keeps a backup of all it's metadata that can be restored (after a reboot), but if your keyboard is faster than your brain it can be a good idea to keep an unused volume as the first logical volume :-)

29 januar 2014

Looking for new opportunity

Fra Linuxchick
29 januar 2014 02:43

I’m looking for a new opportunity within Linux administration.

16 januar 2014

Jag noterar lite förvånat att vi kommit upp i sjutton lektioner i den nya GIMP-skolan som jag kallat Bildbehandling från början. Du som följt med hela vägen och övat på egen hand kan vid det här laget rätt mycket om GIMP och bildbehandling.

Vi har tankat ner GIMP, som är ungefär som Photoshop men alldeles gratis och funkar på alla datorer, lärt oss att beskära, skala och skärpa en bild. Det räcker gott för många bilder.

Vi har lärt oss att göra bilden lite mer levande med kurvor och att rätta till lutande horisonter och störande linjer, liksom att lysa upp ett ansikte som råkat hamna i skuggan.

På slutet har vi varit inne på att fixa rynkor, acne och till och med att fixa in det där lodjuret, som vi inte hittade ute i skogen — jo, vi har snackat etik och moral också.

Tro inte att det är slut med det. Fler lektioner kommer, men jag ville bara ge alla en chans att komma ifatt och hitta befintliga lektioner, kolla nedanför bilderna!

 1. Omstart i GIMP-skolan

 2. Men varför?

 3. Bekanta dig med GIMP

 4. Anpassa en bild för webben

 5. Beskär dina bilder

 6. Piffa kurvorna

 7. Behandla mobilbilder och bilder från ”paddan”

 8. Lutande bilder

 9. Lutande hus

 10. En liten backspegel

 11. Håll igen och efterbelys

 12. Om lodjur på Alvaret, trådsmala modeller och kraftens mörka sida

 13. Blixtsnabb föryngring

 14. Ta bort damm, fläckar, acne, rynkor eller vad du vill från bilden

 15. Egna penslar

 16. Så fångar du ett lodjur i kameralinsen

 17. Gör bilden svartvit

Fler avsnitt tillkommer dagligen…

 


7 januar 2014

Jag har länge använt mig av NetworkManager för att ansluta till mitt WLAN hemma, trots att jag enbart använder textbaserad konsoll på min linuxmaskin (Ubuntu). Ikväll lyckades jag lista ut hur jag kan få igång nätverket utan NetworkManager, trots att jag använder WPA2 för det trådlösa nätverket. Jag konfigurerade det trådlösa interfacet så här i filen /etc/network/interfaces:

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
 wpa-ssid  mitt-trådlösa-näts-ssid
 wpa-psk  min pre-shared-key (lösenordet, i klartext)

Startade om nätverket och vips fungerade det. Ibland är det enklare än man tror.

27 december 2013

Är jag en FOSS-fanatiker?

Fra Linuxnyheter.se
27 december 2013 09:40

559px-Fort_Wayne_Daisies_player,_Marie_Wegman,_of_the_All_American_Girls_Professional_Baseball_League_arguing_with_umpire_Norris_Ward_Opa-locka,_Florida, wikimedia

Jag följer de invandrarfientliga bloggarna rätt frekvent. Jag är relativt passionerad antirasist och tycker att det är rätt underhållande att se vilken klubb för inbördes beundran som härjar på nämnda bloggar. Nästan som en sekt, där åsikter utifrån väldigt sällan beaktas eller ens läses och om man gör det, så förlöjligas de flesta på ett eller annat sätt.

Jag slösurfade även in på några LCHF-bloggar för några dagar sedan och såg samma sekteristiska beteende där. Professor Stefan Rössner fick ta mycket skit i kommentarsfälten, nästan lika mycket som ”batikhäxorna” och ”skäggbarnen” på rasistsajterna. Att han sa att det spelade mindre roll vilken typ av kostråd man gav för att folk tenderade att inte följa dem någon längre period, det verkade gå kommentarstomtarna helt förbi. Istället hängde man upp sig på andra detaljer som var lättare att skjuta på. Att LCHF funkar tvekar jag inte på. Men att de flesta inte är disciplinerade nog att följa kostråden tvivlar jag inte heller på.

Internet verkar generellt innebära att det är lättare att hitta likasinnade och det verkar också enklare att förstärka sina egna uppfattningar i en bubbla av liknande uppfattningar. Det visar sig inte minst i alla udda stoppa-ditten-och-datten-grupper som finns på Facebook.

Piratpartiet är en annan sådan bubbla. Där samlas de som är kritiska till övervakningssamhället, dit jag kan räkna mig. När man jämför de mer moderata rasistsajterna och deras argumentation kring invandring och vad den i förlängningen kommer att leda till, och övervakningskritikernas worst case scenario så skiljer sig inte retoriken speciellt mycket åt. Övervakningen är visserligen illa nog redan nu, men om det här fortsätter har vi snart ett orwellskt samhälle där ingen får prata och tänka fritt utan att övervakas. Myndigheterna tiger som muren och håller viktig information från oss medborgare. De vet sanningen, men utåt sett säger de att det är bäst för alla om debatten lägger sig.

Inte helt väsensskild argumentation om du frågar mig. Är vi som fruktar övervakningssamhället bara verklighetsfrånvända alarmister precis som Sverigedemokraterna och deras anhängare? Jag tror ju inte det, men hur ska man veta säkert?

Då började jag fundera över mitt eget förhållningssätt till datorprogramvara, speciellt då fri programvara och öppen källkod. Jag surfar gärna runt på webbplatser som rapporterar kring fri programvara och öppen källkod, inte på så många andra ställen alls om jag ska vara ärlig, utöver rena nyhetssajter.

En sån här bubbla förstärker såklart min uppfattning om att fri programvara och öppen källkod är lösningen på alla problem, inte minst inom offentlig sektor som bränner över tio miljarder per år bara i licensavgifter. Men är jag då innestängd i en alarmistisk världsbild? Vad tycker ni?

Relaterade artiklar:

12 december 2013

Teamet bakom SwiftKey annonserade nyss ut deras senaste beta som kommer med två efterlängtade funktioner: Emojis och en riktig sifferrad.

timthumb.php

För er som inte känner till SwiftKey så är det enligt mig det mest överlägsna tangentbordet som finns till Android. Det lär sig hur du skriver och ger förslag på ord allt eftersom du skriver, så att du kan författa hela meningar med bara ett fåtal tryck. Den förstår även vilket ord du försöker skriva, så att lata användare som undertecknad behöver inte ens försöka att stava ordet rätt då jag vet att SwiftKey kommer att rätta ordet åt mig.

Till och med stödet för Emojis är smart i SwiftKey. Om du skriver ordet ”jultomte” kommer den att ge en jultomte-emoji på förslag. SwiftKey lär sig även hur och vilka Emojis som du använder och kommer att ge dessa på förslag när den anser att det passar.

Betan av SwiftKey är gratis för alla att testa och du laddar hem den här: http://bit.ly/skemojibeta.

Källa: SwiftKey

flattr this!

1 december 2013

Mina intryck av min nya LG G2

Fra Lathund
1 december 2013 15:10

Nu när jag haft min telefon ett par veckor känner jag mig redo för att dela med mig att mina 5 cent om min nya telefon. Om ni förväntar er en proffsig och uttömmande recension  av någon erfaren hänvisar jag er till Swedroids recension om telefonen.

Mina intryck av utsidan

Jag saknar WOW-faktorn som fanns förr i tiden. Förr i tiden när man köpte ny telefon hade varje ny telefon något nytt och spännande, min första telefon var Ericssons första telefon som man kunde skicka SMS med. Telia hade dock inte stöd för SMS på den tiden, det kom senare och kostade då 2,50 kr per SMS. Jag minns min första telefon med färgskärm som om det var igår. Nyheterna idag saknar den där WOW-faktorn, för vem minns första telefonen med optisk bildstabilisator eller första telefonen med Super IPS-skärm?

Men jag blev faktiskt lite imponerad när jag startade telefonen första gången och den ljusstarka och färggranna skärmen på 5,2″ uppenbarade sig. När jag höll min LG G2 och min Nexus 4 bredvid varandra var det nästan pinsamt hur dåligt min Nexus 4 presterade. Innan var jag väldigt nöjd med min Nexus 4 och kände inte något behov av en bättre skärm egentligen, men efter att ha hållit dom bredvid varandra skulle jag aldrig kunna gå tillbaka till en Nexus 4 igen.

Enligt LG är 5,2″ så stor en skärm kan bli utan att nalla på användarvänligheten. För mig som har pianofingrar är storleken inget problem, min tumme kommer för det mesta åt hela skärmen även om det innefattar lite akrobatik ibland. Har man små eller medelstora händer kommer man absolut behöva använda två händer för att manövrera telefonen.

Baksidan är av plast och en magnet för fettfläckar. Även om baksidan är av plast så ser jag inte det som ett “no no”, men jag hade önskat att LG valt en mindre fettbenägen plast. Jag är en renlig person som ofta tvättar händerna, men kollar man på telefonen ser det ut som att jag doppat handen i smörpaketet innan jag använt telefonen. Ingen angenäm upplevelse direkt. För mig var lösningen ett skal, närmare bestämt ett skal från Nillkin. Det är det enda skal jag kan tänka mig, vanligtvis hatar jag skal eftersom dom är fula och klumpiga. Men Nillkin har faktiskt lyckats med konststycket att utforma ett diskret skal som är både snyggt, känns bra i handen och faktiskt fyller sin funktion som ett skyddande skal. Dom finns för drygt 50 kr med gratis frakt på eBay. Du kan köpa dom i Sverige också, men då kostar dom 200 kr plus frakt.

Jag hade ett Nillkin-skal till min Nexus 4 och det räddade mig från en spräckt skärm en gång faktiskt. Det var när jag var ute och motionerade och klumpigt nog lyckades tappa min Nexus 4 i asfalten (första och enda gången jag tappade den). Den studsade 4-5 gånger i asfalten för att slutligen landa med displayen ner mot asfalten. Mitt blod frös till is. Jag samlade mod till mig och böjde mig sakta ner för att plocka upp den. Till min stora förvåning var det inte en enda repa på displayen.

Mina intryck av insidan

När det kommer till mjukvaran har det absolut hänt en del sedan jag hade min LG Optimus 2x från 2010. LG har putsat på både utseendet och funktionaliteten, men jag tror att man hade lite bråttom med vissa saker. Och i det stora hela så räcker det inte hela vägen, även om dom lyckats bättre än vad Samsung har gjort med Touchwiz.

Till att börja med, hur fan tänkte dom när dom valde cyanfärgade ikoner i notifikationsfältet? Ännu värre blir det när dom har valt att göra notifikationsfältet genomskinligt. Det finns typ 1 bakgrundsbild som passar till cyanfärgade ikoner.. För att inte tala om meddelande-appen som är designad för synskadade, texten i konversationerna är typ 130% större än övrig text. Listan kan göras lång med saker jag störde mig på i mjukvaran.

Det dröjde 1 dag innan min telefon var rootad. Jag hade tänkt köra stock så länge jag kunde för att ge det en ärlig chans, men efter en dag så stod jag inte ut. Är man bortskämd med Android i sitt originalutförande och med dom eleganta extrafunktioner som CyanogenMod erbjuder så nöjer man sig inte med mindre. När jag rootade min telefon installerade jag Xposed och modifierade utseendet ganska styggt, men det räckte inte riktigt ändra fram och dagen efter hade jag flashat CyanogenMod.

LG G2 har funnits i Sverige i någon månad och uppdateringarna lyser med sin frånvaro. Vilket oroar mig, inte personligen då jag kör med custom firmwares. Men dom som tänkt ha sin telefon orörd har en oviss och osäker framtid framför sig. Som dom flesta vet så har ju inte LG varit vidare duktig på att uppdatera sina telefoner, dom har rent utav varit pinsamt skitdålig på ren svenska. Jag skulle tippa på att G2 kommer att få en uppdatering med KitKat om 3-4 månader för att sedan dö ut helt. Jag hoppas dock att LG bevisar oss fel.

Summa summarum

Telefonen i sig är kanon! Hårdvaran är en best och kameran presterar riktigt bra! Mjukvaran är dock ett stort “meh”, men för en Svensson som inte har jättestora krav på mjukvaran och inte bryr sig om uppdateringar är det här är en ypperlig telefon rakt igenom. Men för nörden så är custom firmwares ett måste.

29 november 2013

John Xionidis ikontema Morena som jag pratade om tidigare i veckan kom idag upp på Play Store.

banner

Morena innehåller mer än 850 ikoner (som är 1080p-kompatibel), 7 bakgrundsbilder och har stöd för följande launchers:

▪ Apex
▪ Nova
▪ Adw
▪ Action
▪ Holo
▪ Smart

Morena kostar 11,47 kr och du köper det på Play Store här.

4 november 2013

7 oktober 2013

13.10 countdown

Fra Christian Arvai
7 oktober 2013 14:43
Ubuntu 13.10 Countdown

24 september 2013

Music App update - Sep 25th.

Fra Ubuntu
25 september 2013 00:17

And so we have less then a month to go before Music 1.0 should(/will) be released.
Oh, and there is a lot that’s happening!

 

Changelog

 • Mediascanner (Victor Thompson)

 • Arguments (Daniel Holm)

 • Reorder items (Andrew Hayzen)

 • Move from Dialogs to Sheets (Daniel Holm)

  • Settings

  • Add to playlist

 • Empty states when there is no music on device (Andrew Hayzen)

 • Updates to Playlist database to support new meta data. (Victor Thompson)

 • Added genres. (Victor Thompson)

 • Some code clean up.

 

Bugs fixed:

 • Width issues with items in the new sheets.

 • Only one track will be removed from a playlist, if it contains more then one with the same title. (Daniel Holm)

 • Toolbar missing in Playlists tab. (Daniel Holm)

 • Removal of a lot of error output. (Daniel Holm)

 • DB access errors. (Victor Thompson)

 • Music not supporting URLs. (Daniel Holm)

 • Reorder not working as it should in playlist. (Andrew Hayzen)

 

Mediascanner
We don't longer scan your music collection ourselves. Instead we depend on mediascanner which is a new system service that keeps your music library up to date, and searchable using Dash. Victor worked really hard on making this come true.

Arguments
Click on a track from Unity and Music will play it. Also added a debug argument that will be used to show more output as well as a reset button for all settings and playlists. Used while developing.

Genres
Together with the new UI/UX and mediscanner service, Victor submitted patches upstream to add support for genres, which are now shown in first tab of Music. Press Rock and there will be rock, and only, roll.

Reorder
Since there is no support for drag and drop in Ubuntu SDK, Andrew worked hard on bringing us support for that together with the swipe-to-delete. Now you can press-and-hold a track in, e.g., the queue and move it up or down.

 

 

The Future

So, as I was saying we have until the 17th October to finish Music and release 1.0. We had three large changes to do:

1. Use Mediascanner – which is now DONE.

2. Integrate the new UI/UX – INPROGRESS.

3. Make it play music, even when the screen is off – TODO.

So we will keep up with landing new design changes - it will be beautiful! - and we have just started to talk about how to work with the powered system so that we can keep playing music when screen off/app not focused.

 

 

 

As always, I am optimistic: we will get there. Music is already in the daily images, together with the mediascanner. Give it a go, since we will do a lot of polishing the upcoming weeks: report bugs, thank you.